Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytowanie zmiennej

Zmienna w Qlik Sense to nazwana encja zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją. Zmienne są definiowane przy użyciu okna dialogowego zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.

Zmienną można edytować w oknie dialogowym zmiennych.

Informacja

Zmienne zdefiniowane w skrypcie można edytować w oknie dialogowym zmiennych. Jeśli jednak ponownie załadujesz skrypt, zmiany zostaną cofnięte.

  1. Podczas edycji arkusza kliknij zmienne na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.

    Zostanie otwarte okno dialogowe zmiennych.

  2. W wierszu zmiennej, którą chcesz usunąć, kliknij i wybierz Edytuj.

  3. Edytuj zmienną odpowiednio do potrzeb.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!