Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi

Podczas tworzenia wizualizacji użytkownik może zapisywać zasoby przeznaczone do ponownego użycia w innych wizualizacja oraz na innych arkuszach. Wizualizacje, wymiary i miary można zapisywać jako elementy główne w panelu zasobów. Po opublikowaniu aplikacji takie elementy główne będą dostępne dla innych użytkowników jako gotowe do użycia wizualizacje, wymiary i miary.

Wszelkie aktualizacje elementu głównego zostaną zastosowane wszędzie tam, gdzie taki element główny jest używany. Na przykład można używać miary głównej w dowolnej liczbie wizualizacji, a aktualizacje wystarczy wprowadzić do pojedynczego wystąpienia, co spowoduje aktualizację wszystkich wystąpień tej miary w wizualizacjach.

Jedną z przesłanek tworzenia i przechowywania elementów głównych jest umożliwienie użytkownikom aplikacji stosowania ich własnych podejść do analizy danych, oprócz dostępnych już do użytku w aplikacji wstępnie przygotowanych arkuszy z wizualizacjami. Użytkownicy będą zatem mogli tworzyć własne wizualizacje ze wstępnie zdefiniowanymi przez twórcę aplikacji na przykład miarami i wymiarami głównymi.

Dowiedz się więcej