Przeskocz do zawartości głównej

Krok do przodu albo do tyłu w selekcjach

Dokonane selekcje są zapisywane jako elementy na pasku selekcji nad arkuszem.

Pasek selekcji z opcjami do przechodzenia do przodu i do tyłu w historii selekcji, a także do kasowania wszystkich selekcji.

Pasek Wybory z trzema wyborami, jeden jest zablokowany.

Po lewej stronie paska selekcji dostępne są trzy opcje: jedna dotyczy dania kroku do tyłu w historii selekcji, druga — kroku do przodu, a trzecia — wyczyszczenia wszystkich selekcji. Na zrzucie ekranu dostępna jest opcja kroku do tyłu, a opcja kroku do przodu jest niedostępna. To typowa sytuacja, gdy nie dokonano kroku do tyłu w historii selekcji.

Kliknięcie Wybory — Krok wstecz cofa o krok do tyłu w historii selekcji. Takie cofanie może następować aż do pierwszej selekcji dokonanej w ramach danej sesji. Nawet jeśli selekcja została zablokowana, można powrócić do stanu sprzed dokonania tej selekcji. Zablokowana selekcja ma znak Zablokowane przed nazwą wymiaru. Na zrzucie ekranu wymiar Region jest zablokowany.

Kliknięcie Wybory — Krok do przodu przenosi o krok do przodu w historii selekcji.

Kliknięcie Wybory — Wyczyść wszystko czyści wszystkie selekcje z wyjątkiem selekcji zablokowanych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!