Przeskocz do zawartości głównej

XNPV — funkcja skryptu

Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach pmt i date iterowanych względem wielu rekordów określonych przez klauzulę group by. Argument rate jest stopą procentową za okres. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Składnia:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Typ zwracanych danych: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opisu
discount_rate

discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.

value Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
date Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej albo obydwu częściach pary danych spowodują pominięcie całej pary danych.

Zob. także:

Przykłady:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Aby zobaczyć wynik, dodaj do arkusza w swojej aplikacji pola wyszczególnione w kolumnie wyników.

Przykłady i wyniki
Przykład Rok XNPV1_2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XNPV(0.2, Payments, Date) as XNPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

$2104.37

 

Przykłady i wyniki
Przykład Rok Rabat XNPV2_2013
Zakładając, że tabela Cashflow została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Year,XNPV(Discount, Payments, Date) as XNPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Klauzula Group By sortuje wyniki według wymiarów Year i Discount. Pierwszy argument discount_rate jest udostępniany jako pole (Discount), a nie jako konkretna liczba i dlatego wymagane jest drugie kryterium sortowania. Pole może zawierać różne wartości, dlatego zagregowane wiersze muszą zostać posortowane, aby zezwolić na różne wartości wymiarów Year i Discount.
2013
2013
0.1
0.2
-$3164.35
$6800.00

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!