Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje pliku

Funkcje plików (dostępne tylko w wyrażeniach skryptu) zwracają informacje o aktualnie odczytywanym pliku tabeli. Funkcje te zwrócą wartość NULL w odniesieniu do wszystkich źródeł danych poza plikami tabeli (wyjątek: ConnectString( )).

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.