Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje mapowania

W tej sekcji opisano funkcje obsługujące tabele mapowania. Tabele mapowania można wykorzystać do zastępowania wartości pól lub nazw pól podczas wykonywania skryptu.

Funkcje mapowania mogą być używane tylko w skrypcie ładowania danych.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.