Przeskocz do zawartości głównej

if — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja if zwraca wartość w zależności od tego, czy warunek określony w ramach tej funkcji uwzględnia wartości True czy False.

Składnia:  

if(condition , then [, else])

 

Funkcja if ma trzy parametry, condition, then i else, z których wszystkie są wyrażeniami. Dwa pozostałe, czyli then i else, mogą być dowolnego typu.

Argumenty:  

Argumenty If
Argument Opis
condition Wyrażenie, które jest interpretowane logicznie.
then Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość True, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia then.
else

Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość False, wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia else.

Ten parametr jest opcjonalny. Jeżeli condition ma wartość False, zwracana jest wartość NULL, jeżeli nie określono else.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

if( Amount>= 0, 'OK', 'Alarm' )

To wyrażenie sprawdza, czy ilość jest liczbą dodatnią (0 lub większą), i zwraca wówczas 'OK'. Jeśli ilość jest liczbą mniejszą od 0, zwracane jest 'Alarm'.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com