Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tryb AND w listach wartości

W przypadku dokonania wielokrotnych selekcji na liście wartości w trybie AND w pozostałych polach będą wyświetlane jedynie wartości powiązane ze wszystkimi wartościami wybranych pól.

Przykład:  

Źródło danych zawiera informacje o klientach, którzy kupili określone artykuły.

Po zaznaczeniu kilku artykułów w trybie domyślnym aplikacja QlikView wyświetli klientów, którzy kupili dowolny z wybranych artykułów.

Po zaznaczeniu kilku artykułów w trybie AND aplikacja QlikView wyświetli klientów, którzy kupili wszystkie z wybranych artykułów.

Wymagania wstępne trybu AND

Tryb pola ustawia się na karcie Właściwości listy wartości: Ogólne.

Gdy opcja Tryb And jest włączona, przed wybranymi wartościami będzie wyświetlany znak „&”.

Kliknięcie wartości i przytrzymanie przycisku myszy spowoduje przełączenie wartości z wybranej w trybie AND (kolor zielony) na niewybraną (NOT — kolor czerwony). Znak „&” zostanie wtedy zastąpiony wykrzyknikiem („!”). Selekcji NOT, czyli wykluczenia wymuszonego wskazanych wartości, można dokonać tylko wtedy, gdy dla listy wartości jest włączona opcja Tryb And.

Kryteria trybu AND

Pole nie może być trwale ustawione w tryb logiczny AND. Wynika to stąd, że opcja AND ma sens logiczny tylko wtedy, gdy dane pole jest powiązane dokładnie z jednym innym polem. Muszą być spełnione następujące wymagania:

  • pole może istnieć tylko w jednej tabeli logicznej,
  • pole musi być drugą kolumną spośród maksymalnie dwóch kolumn,
  • tabela nie może zawierać duplikatów wierszy,
  • pole musi być załadowane z kwalifikatorem distinct. Jeśli do załadowania tabeli jest używana instrukcja select, musi ona być poprzedzona instrukcją load distinct *.

Włączanie trybu AND listy wartości

Poniższa procedura opisuje przestawienie listy wartości w tryb AND zamiast trybu domyślnego (logicznego OR). Wykonaj następujące kroki:

  1. Upewnij się, że spełnione są kryteria włączenia trybu AND.
  2. Kliknij listę wartości prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.
  3. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Tryb And.

Wykluczenie wymuszone

Wykluczenie wymuszone, nazywane też selekcją NOT, to operacja ściśle powiązana z selekcją AND. Za pomocą wykluczenia wymuszonego można jawnie wykluczyć wybraną wartość pola, co oznacza, że rozwiązania znalezione przez program QlikView nie mogą być powiązane z wykluczoną wartością.

Aby dokonać wykluczenia wymuszonego, należy kliknąć komórkę i przytrzymać przycisk myszy, aż komórka zmieni kolor na czerwony. Kliknięcie w ten sposób z przytrzymanym przyciskiem Ctrl spowoduje zdefiniowanie wykluczenia jako warunku dodatkowego do wcześniej dokonanych selekcji i wykluczeń. Wykluczenia wymuszonego można dokonać tylko wtedy, gdy pole jest ustawione w tryb AND.

Informacja

Aby wymusić wyłączenie określonych wartości pól w obiektach takich jak obiekty tekstowe, należy zmodyfikować składnię skryptu. Na przykład, jeśli wyrażenie skryptu jest następujące:

=count({<ANDActor=>}UNIKATOWY tytuł)

Należy je zmodyfikować w następujący sposób:

=count({<~ANDActor=, ANDActor=>} UNIKATOWY tytuł)

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com