Przeskocz do zawartości głównej

Include

Zmienna Include/Must_Include określa plik, który zawiera tekst, jaki powinien zostać umieszczony w skrypcie i oceniony jako kod skryptu. Można przechowywać części kodu skryptu w oddzielnym pliku tekstowym i używać ich wielokrotnie w wielu dokumentach. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Składnia:  

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

 

Istnieją dwie wersje zmiennej:

  • Include nie generuje błędu, jeśli nie można znaleźć pliku; nie pojawia się żadna informacja o niepowodzeniu.
  • Must_Include generuje błąd, jeśli nie można znaleźć pliku.

Jeśli ścieżka nie zostanie określona, nazwa pliku będzie określana względem katalogu roboczego dokumentu QlikView. Można także określić bezwzględną ścieżkę do pliku.

InformacjaKonstrukcja set Include =filename nie ma zastosowania.

Przykłady:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=abc.txt);  

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com