Przeskocz do zawartości głównej

Pola

Pola to podstawowe jednostki zawierające dane w aplikacji QlikView. Pole zwykle zawiera określoną liczbę wartości nazywanych wartościami pola. W terminologii bazodanowej mówi się, że dane przetwarzane w aplikacji QlikView pochodzą z plików danych. Plik składa się z kilku pól, w których każdy wpis danych jest rekordem. Określenia plik, pole i rekord to odpowiedniki tabeli, kolumny i wiersza (odpowiednio). Logika QlikView AQL działa tylko względem pól i ich wartości.

Dane pola są pobierane przez skrypt za pośrednictwem instrukcji LOAD, SELECT i Binary Jedynym sposobem na zmianę danych w polu jest ponowne wykonanie skryptu. Użytkownik nie może manipulować rzeczywistymi wartościami pola z poziomu układu ani przy użyciu funkcji automatyzacji. Po wczytaniu do aplikacji QlikView pola można wyświetlać i wykorzystywać na potrzeby selekcji i obliczeń logicznych.

Wartości pola zawierają dane liczbowe lub alfanumeryczne (tekstowe). Wartości numeryczne w rzeczywistości mają wartości podwójne — wartość numeryczną i jej bieżącą, sformatowaną reprezentację tekstową. W obiektach arkusza itp. wyświetlana jest tylko ta druga.

Zawartość pola można przedstawić na liście wartości.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com