Przeskocz do zawartości głównej

Pierwsze krokiAdministrowanie Qlik Sense® Enterprise SaaS

Ta strona wprowadzająca zawiera instrukcje, najlepsze praktyki i filmy umożliwiające administratorom szybkie przygotowanie do pracy z Qlik Sense Enterprise SaaS.

Wiadomość od dyrektora ds. klientów Qlik

Witamy! Twój sukces jest naszym sukcesem

Pozwól Qlik zarządzać infrastrukturą i korzystaj z wygody rozwiązania SaaS.

Qlik Sense Enterprise SaaS to rozwiązanie oparte na wysoce skalowalnej architekturze natywnej dla chmury. Umożliwia ono organizacjom szybkie wdrażanie pełnego zakresu analityki, a także masowe skalowanie użytkowników i danych bez uszczerbku dla wydajności, zaufania i standardów zarządzania.

Jeśli znasz się na wdrażaniu innych aplikacji SaaS dla przedsiębiorstw i zarządzaniu nimi, szybko zrozumiesz procesy i narzędzia Qlik Sense.

Jeśli jesteś nowym administratorem, ta strona jest Twoim pierwszym krokiem do sukcesu.

7 min

Załóż konto Qlik Account, skonfiguruj dzierżawę oraz subskrypcję i zaproś użytkowników.

Konto Qlik Account jest czasami określane jako Qlik ID lub ULC. Po rejestracji konta Qlik Account automatycznie uzyskasz dostęp do różnych witryn internetowych Qlik, w tym Qlik Community i Qlik Continuous Classroom. Klienci i partnerzy mogą uzyskać dostęp do portalu pomocy technicznej i pełnej strony pobierania. Partnerzy mają dostęp do Portalu Partnerów.

Konto Qlik Account nie tylko umożliwia rejestrację użytkownika w Qlik, ale obejmuje też skojarzenie z Qlik IdP — domyślnym dostawcą tożsamości dla dzierżawy SaaS. Dzierżawa to jednostka w usłudze subskrypcji oprogramowania Qlik, stanowiąca kontener na elementy takie jak użytkownicy, aplikacje i przestrzenie.

Rejestracja w celu założenia konta Qlik Account i konfiguracji dzierżawy

Aby skonfigurować dzierżawę, zaloguj się na konto Qlik Account i wykonaj czynności opisane w automatycznie wygenerowanej powitalnej wiadomości e-mail.

Tworzenie konta Qlik Account i dzierżawy Qlik Sense SaaS

 1. Zarejestruj się, by otrzymać konto Qlik Account na stronie Try Qlik Sense for free.
 2. Otwórz powitalną wiadomość e-mail od firmy Qlik.
 3. Kliknij Pierwsze kroki.
 4. Zweryfikuj swój adres e-mail, utwórz hasło oraz przeczytaj i zaakceptuj warunki.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Na mapie wybierz swój region.
 7. Kliknij Pierwsze kroki.

Twoja dzierżawa została utworzona.

InformacjaJeżeli wiadomość powitalna od firmy Qlik nie nadeszła lub nie możesz jej znaleźć, wykonaj poniższą procedurę.

Ponowne wysłanie powitalnej wiadomości e-mail od firmy Qlik

 1. Przejdź do witryny firmy Qlik i w menu Log in wybierz pozycję My Qlik for Qlik Sense.
 2. Kliknij swój profil (w prawym górnym rogu) i wybierz Utwórz dzierżawę.
 3. W oknie Create tenant sprawdź, czy adres e-mail jest poprawny, i kliknij Submit.

Otrzymasz powitalną wiadomość e-mail i można będzie teraz postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

InformacjaDo jednego adresu e-mail można utworzyć tylko jedną dzierżawę.

Właściciel konta

Pierwszy użytkownik, który zaloguje się do dzierżawy, staje się zarówno właścicielem konta, jak i administratorem dzierżawy. Rola właściciela konta jest unikatowa i nie można jej przekazać innej osobie. Rolę administratora dzierżawy można przypisać innym użytkownikom.

Wymagany jest co najmniej jeden administrator dzierżawy, a ze względów bezpieczeństwa nie można usunąć z siebie roli administratora dzierżawy.

OstrzeżenieWażne jest, aby właściciel konta pozostał administratorem dzierżawy — w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że nie uda się naprawić lub zmodyfikować konfiguracji dostawcy tożsamości.

Dodaj użytkowników

W Qlik Sense Enterprise SaaS można dodawać użytkowników ręcznie lub korzystać z własnego dostawcy tożsamości (IdP).
Subskrypcja obejmuje tylko jedną z tych opcji.

Ręczne dodawanie użytkowników

Użytkowników dodaje się ręcznie w Konsoli zarządzania (https://<nazwa_dzierżawy>.<region>.qlikcloud.com/console).

Z huba można również przejść do Konsoli zarządzania za pomocą menu uruchamiania .

W sekcji Użytkownicy kliknij przycisk Zaproś i dodaj adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać. Do użytkowników zostanie wysłane zaproszenie.

Można również zapraszać użytkowników z własnego profilu.
Otwórz okno dialogowe „Zaproś użytkowników” z menu profilu.

Zaproszenie jest ważne tylko przez ograniczony czas. Po wysłaniu zaproszenia kolumna nazwy na stronie Użytkownicy pokazuje: Zaproszony użytkownik ze statusem Oczekujący. Użytkownicy akceptują zaproszenie, rejestrując się w celu założenia konta Qlik Account. Po zaakceptowaniu zaproszenia wyświetlane jest prawdziwe imię i nazwisko użytkownika ze statusem Aktywny.

InformacjaPo wygaśnięciu zaproszenia można wysłać je ponownie. Zarówno oczekujące, jak i wygasłe zaproszenia można usuwać.

Gdy użytkownicy zaakceptują zaproszenie, automatycznie otrzymają dostęp. Mogą oni wtedy tworzyć, edytować i publikować arkusze oraz aplikacje, a także w pełni korzystać z dostępnych funkcji w hubie.

Administrator dzierżawy może przypisywać innym użytkownikom role administratora dzierżawy i programisty. Wszyscy administratorzy dzierżawy mają te same uprawnienia.

InformacjaRola programisty jest potrzebna, jeśli chcesz generować lub usuwać klucze API, które służą do uwierzytelniania.

Dodawanie użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości (IdP)

InformacjaDodawanie użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości jest możliwe tylko w przypadku subskrypcji Qlik Sense Enterprise SaaS. Qlik Sense Business nie obsługuje dodawania użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości.

Do integracji Qlik Sense Enterprise SaaS z dostawcami tożsamości Qlik używa OpenID Connect (OIDC).

Jeśli masz już dostawcę tożsamości, sprawdź sekcję Dostawca tożsamości w konsoli zarządzania (https://<nazwa_dzierżawy>.<region>.qlikcloud.com/console).

Podczas tworzenia interaktywnej konfiguracji dostawców tożsamości wybierz z listy kilku różnych dostawców.

Qlik Sense Enterprise SaaS obsługuje kilku dostawców do tworzenia interaktywnej konfiguracji dostawców tożsamości. Jeśli masz dostawcę IdP, którego nie ma na liście, użyj opcji Ogólny. Ręczna konfiguracja powinna być używana tylko wtedy, gdy nie masz adresu URL wykrywania lub jeśli adres URL wykrywania nie zawiera odpowiednich metadanych.

Przykłady konfiguracji dostawców tożsamości

10 min

Korzystanie z Salesforce.com jako dostawcy tożsamości

9 min

Korzystanie z usług federacyjnych AD jako dostawcy tożsamości

Przypisz dostęp użytkownikom.

Administratorzy dzierżaw mogą przypisywać dostęp użytkownikom i go im odbierać w Konsoli zarządzania. Typy dostępu zależą od subskrypcji. Od typu dostępu zależy, co użytkownik może robić w Qlik Sense.

Przypisywanie dostępu

Dostęp przypisuje się użytkownikom w Konsoli zarządzania, w sekcji Przydziały użytkowników > Przypisani użytkownicy.
Wybierz Przegląd, aby zobaczyć typy dostępu, których możesz użyć.

Strona Przegląd licencji wyświetla szczegółowe informacje o liczbie dostępnych typów dostępu i przestrzeni.

Qlik Sense obsługuje następujące typy dostępu użytkowników.

 • Dostęp typu Profesjonalista
  Typ dostępu dla użytkowników, którzy potrzebują dostępu do wszystkich funkcji w Qlik Sense. Mogą oni tworzyć, edytować i publikować arkusze oraz aplikacje, a także w pełni korzystać z dostępnych funkcji. Administratorzy muszą mieć dostęp typu Profesjonalista.

 • Dostęp typu Analityk
  Typ dostępu dla użytkowników korzystających z danych, arkuszy i aplikacji utworzonych przez użytkowników z dostępem typu Profesjonalista. Użytkownik z takim dostępem nie może tworzyć, edytować ani publikować arkuszy ani aplikacji, ale może tworzyć i publikować narracje, zakładki i migawki w oparciu o dane zawarte w aplikacjach.

 • Rola Analityka
  Ten typ dostępu jest podobny do typu dostępu Analityk.

  Jednak ten typ użytkownika jest oparty na wykorzystaniu i pod względem dostępnych funkcji jest zasadniczo taki sam jak dostęp Analityk. Subskrybuje się czas dostępu typu Analityk — określoną liczbę minut w miesiącu (data kalendarzowa). Czas z dostępem typu Analityk jest współdzielony przez użytkowników i mogą z niego korzystać wszyscy członkowie grupy użytkowników. Wykorzystanie jest mierzone w jednostkach po 6 minut. W każdym nowym 6-minutowym okresie wykorzystywana jest jedna jednostka.

  Licencja Rola Analityka jest odpowiednia dla użytkowników, którzy korzystają z Qlik Sense tylko kilka razy w miesiącu.

InformacjaZ dostępu typu Analityk można przejść na dostęp typu Profesjonalista, ale nie odwrotnie.

Dynamiczne przypisywanie użytkowników

Zamiast ręcznie przypisywać dostęp każdemu użytkownikowi, możesz włączyć dynamiczne przypisywanie użytkowników na stronie Ustawienia w Konsoli zarządzania.

Do wyboru są cztery opcje:

 • Dynamiczne przypisywanie włączone dla dostępu Profesjonalista i Analityk
  Przypisywany jest dostęp typu Profesjonalista, jeśli jest dostępny — w przeciwnym wypadku przypisywany jest dostęp typu Analityk.
  Jeśli żaden z tych typów dostępów nie jest dostępny, wówczas przypisywana jest licencja Rola Analityka (jeżeli jest dostępna).
 • Dynamiczne przypisywanie włączone tylko dla dostępu Profesjonalista
  Przypisywany jest dostęp typu Profesjonalista, jeśli jest dostępny — w przeciwnym wypadku przypisywana jest licencja Rola Analityka (jeżeli jest dostępna).
 • Dynamiczne przypisywanie włączone tylko dla dostępu Analityk
  Przypisywany jest dostęp Analityk, jeśli jest dostępny — w przeciwnym wypadku przypisywana jest licencja Rola Analityka (jeżeli jest dostępna).
 • Dynamiczne przypisywanie wyłączone dla dostępu Profesjonalista i Analityk
  Przypisywany jest dostęp Rola Analityka, jeżeli jest dostępna.

Poniższe filmy przedstawiają typowe zadania administratora dzierżawy.

Wiele działań związanych z aplikacjami i przestrzeniami jest samoobsługowych i dostępnych dla użytkowników z huba. Oznacza to, że użytkownicy mogą sami wykonywać te zadania administracyjne, bez pomocy administratora. Czynności, jakie może wykonać użytkownik, zależą od uprawnień.

3 min

Zarządzanie użytkownikami

Dodaj użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości lub zaproszeń e-mail. Poznaj proces rejestracji i późniejszego zarządzania użytkownikami.

4 min

Zarządzanie przestrzeniami

Przestrzenie służą do tworzenia aplikacji i do kontroli dostępu. Przestrzenie osobiste do pracy własnej, przestrzenie udostępnione do wspólnego rozwoju i przestrzenie zarządzane ze ścisłą kontrolą dostępu. Uprawnienia definiują dostęp dla członków przestrzeni.

2 min

Zarządzanie aplikacjami

Praca z aplikacjami: przesyłaj, publikuj, zmieniaj właściciela i przenoś aplikacje między przestrzeniami.

2 min

Zarządzanie harmonogramami ładowania

Aplikacje w hubie w chmurze nie są automatycznie aktualizowane po aktualizacji ich źródeł danych. Ładuj dane ręcznie lub zaplanuj ładowanie.

Kontynuacja nauki

Rozszerzanie możliwości Qlik Sense

Rozszerz możliwości wizualizacji Qlik Sense, korzystając ze standardowych technologii internetowych.

Personalizacja działania Qlik Sense

Niestandardowe kompozycje pozwalają na precyzyjne określenie stylu aplikacji poprzez zmianę kolorów, dodawanie obrazów i tła, a także określanie rozmiarów i kolorów czcionek w ujęciu globalnym albo dla poszczególnych elementów aplikacji.

Budowanie, rozszerzanie, osadzanie

Dzięki pełnemu zestawowi otwartych interfejsów API możesz rozwijać wszelkie analizy i dodawać je do dowolnej aplikacji, projektu lub procesu, aby zwiększyć ich możliwości dzięki potężnej, wbudowanej analityce.

Wydarzenia i webinaria

Webinarium na żywo Welcome Wednesdays

Dołącz do webinarium „Welcome to Qlik”. Stanowi ono wprowadzenie do przydatnych zasobów dostępnych w Qlik. Ta sesja przedstawia wszystkie materiały ułatwiające rozpoczęcie pracy, w tym Hub dla rozpoczynających pracę z Qlik, Portal szkoleniowy Qlik, Qlik Community i Portal wsparcia.

Dowiedz się więcej

Webinarium na żywo Techspert Talks

Problemy najlepiej jest rozwiązywać, zanim się pojawią. Zapraszamy na nasze comiesięczne webinarium, podczas którego eksperci Qlik dzielą się najnowszymi spostrzeżeniami i odpowiadają na Wasze pytania!

Zarejestruj się

Webinarium na żądanie Informacje o produktach

Poznaj możliwości rozwiązań Qlik — niezależnie od tego, czy jesteś z nami już jakiś czas, czy też jesteś nowym użytkownikiem. Zarejestruj się, aby poznać nowe webinaria i filmy na żądanie dotyczące produktów oraz zwiększyć wartość Qlik Sense w swojej organizacji.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj odpowiedzi

Znajdź odpowiedzi Qlik Community

Współpracuj z ponad 60 000 technologami i członkami społeczności Qlik z całego świata, aby uzyskać odpowiedzi na pytania i zmaksymalizować swoje sukcesy.

Zadaj pytanie

Szkolenia Qlik Continuous Classroom

Uzyskaj dostęp do platformy szkoleniowej Qlik do samodzielnej nauki w dowolnym miejscu i czasie. Wybierz, czego, jak i kiedy chcesz się uczyć na wszystkich poziomach umiejętności.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj wsparcie Potrzebujesz odpowiedzi?

Przeszukaj bazę wiedzy pomocy technicznej Qlik lub poproś o pomoc w przypadku bardzo złożonych problemów.

Uzyskaj wsparcie

Ankieta

Twój głos ma znaczenie. Pomóż nam dalej ulepszać nasze produkty.

Prosimy o wypełnienie naszej ankiety, aby przekazać nam swoje opinie.

Wypełnij ankietę

Przygotuj się na przekształcenie całej działalności za pomocą danych.

Bezpłatny okres próbny