Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i prywatność w Qlik Cloud

Qlik przestrzega różnych międzynarodowych standardów zgodności z przepisami i ochrony prywatności. Z pełną listą można się zapoznać na stronie Zaufanie i bezpieczeństwo w Qlik.

Certyfikaty zgodności z przepisami Qlik Cloud Government

Qlik Cloud Government został specjalnie zaprojektowany dla amerykańskiego sektora publicznego w celu spełnienia standardów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami Federalnego Programu Zarządzania Ryzykiem i Autoryzacją (FedRAMP). FedRAMP zapewnia ustandaryzowane podejście do autoryzacji zabezpieczeń dla usług w chmurze, przyspieszając wprowadzanie chmury w amerykańskim sektorze publicznym.

  • Status FedRAMP: Qlik Cloud Government uzyskał autoryzację FedRAMP na umiarkowanym poziomie wpływu (IL). Jest wymieniony w FedRAMP Marketplace w sekcji produktów autoryzowanych. Więcej informacji można znaleźć na stronie FedRAMP Marketplace.

  • Status przyznany przez Departament Obrony USA: Qlik Cloud Government uzyskał stopień IL 2 Departamentu Obrony (DoD). Więcej informacji można znaleźć w portalu DoD Cloud Security Portal.

Qlik Cloud i HIPAA

Amerykańska ustawa Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA) to zestaw krajowych norm chroniących poufne informacje medyczne pacjentów przed ujawnieniem bez zgody lub wiedzy pacjenta. Firma Qlik uzyskała atest SOC2 Type 2 + HITRUST. W procesie atestacji ocenia się adekwatność projektu i skuteczność operacyjną wewnętrznych środków kontroli Qlik związanych z ochroną medycznych danych osobowych (Personal Health Information, PHI) oraz wymaganiami regulacyjnymi amerykańskiej ustawy HIPAA. Używając Klucze zarządzane przez klienta wraz z funkcjami i narzędziami w Qlik Cloud, klienci mogą hostować PHI zgodnie z definicją HIPAA. Klienci muszą także zawrzeć Umowę partnera biznesowego (Business Associate Agreement, BAA) HIPAA z Qlik.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Analityka w opiece zdrowotnej

InformacjaQlik Sense Business nie umożliwia używania funkcji Klucze zarządzane przez klienta.
InformacjaQlik Cloud Government i Qlik Sense Business nie są objęte atestem HIPAA.

Więcej informacji zawiera temat:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!