Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

StripComments

Als deze variabele wordt ingesteld op 0, worden de opmerkingen in het script tussen /*..*/ en na // niet verwijderd. Als deze variabele niet is ingesteld, worden opmerkingen altijd verwijderd.

Syntaxis:  

StripComments

 

Bepaalde databasestuurprogramma's geven tussen de tekens /*..*/ hints voor het optimaliseren van SELECT-opdrachten. Als dit het geval is, moeten de opmerkingen niet worden verwijderd voordat de SELECT-opdracht naar het databasestuurprogramma wordt gestuurd.

Informatie Het wordt aanbevolen deze variabele meteen na de betreffende opdrachten terug te zetten op 1.

Voorbeeld:  

set StripComments=0;

SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;

set StripComments=1;

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!