Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Include

De variabele Include/Must_Include specificeert een bestand dat tekst bevat die in het script moet worden opgenomen en moet worden geëvalueerd als scriptcode. Deze wordt niet gebruikt om gegevens toe te voegen. U kunt delen van uw scriptcode opslaan in een apart tekstbestand en dit in meerdere apps hergebruiken. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

InformatieDeze variabele ondersteunt alleen mapgegevensverbindingen in de standaardmodus.

Syntaxis:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Er zijn twee versies van de variabele:

  • Include genereert geen fout als het bestand niet wordt gevonden. De bewerking mislukt zonder melding.
  • Must_Include genereert een fout als het bestand niet wordt gevonden.

Als u geen pad opgeeft, is de bestandsnaam gerelateerd aan de werkdirectory voor de Qlik Sense-app. U kunt ook een absoluut bestandspad opgegeven of een pad naar een mapverbinding lib://. Voeg geen spatie toe voor of na het isgelijkteken.

InformatieDe constructie set Include =filename is niet van toepassing.

Voorbeelden:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://DataFiles/abc.txt);  

Beperkingen

Beperkte cross-compatibiliteit tussen UTF-8 gecodeerde bestanden onder Windows versus Linux.

Het gebruik van UTF-8 met BOM (Byte Order Mark) is optioneel. BOM kan interfereren met het gebruik van UTF-8 in software die geen niet-ASCII bytes verwacht aan het begin van een bestand, maar die anders wel met de tekststroom overweg kan.

  • Windows systemen gebruiken BOM in UTF-8 om aan te geven dat een bestand UTF-8 gecodeerd is, ook al is er geen dubbelzinnigheid in de byte-opslag.

  • Unix/Linux gebruiken UTF-8 voor Unicode, maar gebruiken de BOM niet omdat dit interfereert met de syntaxis voor opdrachtbestanden.

Dit heeft een aantal consequenties voor Qlik Sense.

  • In Windows wordt elk bestand dat begint met een UTF-8 BOM beschouwd als een UTF-8 scriptbestand. Anders wordt ANSI-codering verondersteld.

  • In Linux is de standaard 8 bit codepagina UTF-8. Daarom werkt UTF-8, ook al bevat het geen BOM.

Zodoende kan de overdraagbaarheid niet worden gegarandeerd. Het is niet altijd mogelijk om onder Windows een bestand te maken dat door Linux kan worden weergegeven en omgekeerd. Er is geen onderlinge compatibiliteit tussen de twee systemen wat betreft UTF-8 gecodeerde bestanden, omdat de BOM verschillend wordt behandeld.

Raadpleeg voor meer informatie Byte order mark

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!