Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een mastermeting maken door de uitdrukking te typen

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u mastermetingen maken voor eventueel hergebruik. U kunt complexe uitdrukkingen toevoegen door de uitdrukking in de uitdrukkingseditor te typen.

 1. Klik op Edit Werkblad bewerken op de werkbalk.

  Het bedrijfsmiddelenvenster wordt geopend aan de linkerkant.

 2. Klik op Masteritems om het tabblad met masteritems te selecteren.
 3. Klik op de kop Metingen om die categorie uit te vouwen.

 4. Klik op Nieuw maken.

  Het dialoogvenster Nieuwe meting maken wordt geopend.

 5. Klik op Uitdrukking in het veld Uitdrukking om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te openen.

 6. Voer de uitdrukking rechtstreeks in de uitdrukkingseditor (het hoofdvenster) in.

  De veldnamen die u in de uitdrukking gebruikt worden gecontroleerd en de syntaxis van de uitdrukking wordt gevalideerd.

  TipZodra u begint te typen, start de validatie van de uitdrukking in de uitdrukkingseditor. Bij een fout wordt in de linkerbenedenhoek een hint weergegeven over wat onjuist is. Klik op het pictogram naast de hint voor extra informatie over de fout.

  Elke regel van de uitdrukkingseditor is genummerd en speciale syntaxis wordt gemarkeerd.

  TipU kunt de online help met de volledige beschrijving van hoe u de huidige functie gebruikt openen door te dubbelklikken op de naam van de functie in de uitdrukkingseditor en op Ctrl+H op het toetsenbord te drukken. Deze functie komt beschikbaar nadat u het eerste haakje van de uitdrukking na de functienaam hebt ingevoerd en uitsluitend als u een computer met een toetsenbord gebruikt.
 7. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Nu moet u beschrijvende gegevens gaan toevoegen voor de meting.

 8. Typ een naam voor de meting.

 9. Typ een beschrijving voor de meting (optioneel).

 10. Als u een kleur wilt opgeven, klikt u op Pijl-omlaag in de vervolgkeuzelijst voor kleuren en selecteert u een kleur met een van de volgende methoden:

  • Klik op een van de kleuren in het palet.
  • Typ een kleurcode van 6 tekens in het veld voor hexadecimale invoer.
  • Klik op Opties weergeven onder in het dialoogvenster, selecteer een kleur in het kleurenwiel en stel desgewenst de schuifregelaar voor de kleurverzadiging bij.
 11. Voeg info toe (optioneel).

 12. Onder Getalnotatie, kunt u kiezen uit:

  • Automatisch
  • Getal
  • Money
  • Date
  • Duur
  • Aangepast
  • Uitdrukking meten

 13. Klik op Maken.

De meting wordt nu opgeslagen in de categorie Metingen van de masteritems en u kunt deze gebruiken in visualisaties.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!