Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een mastermeting maken met een algemene aggregatiefunctie

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u mastermetingen maken voor eventueel hergebruik. U kunt op eenvoudige wijze een meting maken via een van de meest voorkomende aggregatiefuncties door de functie en het veld te selecteren in de vervolgkeuzelijsten.

Bij het toewijzen van een naam aan een entiteit moet u niet dezelfde naam geven aan meer dan één veld, variabele of meting. Er geldt een strikte volgorde van prioriteit voor het oplossen van conflicten tussen entiteiten met identieke namen. Deze volgorde wordt weerspiegeld in objecten of contexten waarin deze entiteiten worden gebruikt. Deze volgorde van prioriteit is als volgt:

 • Binnen een aggregatiefunctie krijgt een veld voorrang op een variabele. Metinglabels zijn niet relevant in aggregaties en krijgen geen prioriteit.

 • Buiten een aggregatiefunctie krijgt een metinglabel voorrang op een variabele, die weer voorrang krijgt op een veld.

 • Daarnaast kan een meting buiten een aggregatie opnieuw gebruikt geworden door te verwijzen naar het label, tenzij het label is berekend. In die situatie krijgt de meting minder prioriteit om het risico te voorkomen dat de uitdrukking naar zichzelf verwijst, en in dit geval wordt de naam altijd eerst geïnterpreteerd als een metinglabel, vervolgens als een veldnaam en daarna als een variabelenaam.

 1. Klik op Edit Werkblad bewerken op de werkbalk.

  Het bedrijfsmiddelenvenster wordt geopend aan de linkerkant.

 2. Klik op Masteritems om het tabblad met masteritems te selecteren.
 3. Klik op de kop Metingen om die categorie uit te vouwen.

 4. Klik op Nieuw maken.

  Het dialoogvenster Nieuwe meting maken wordt geopend.

 5. Klik op Uitdrukking in het veld Uitdrukking om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te openen.

  Aan de rechterkant bevinden zich vervolgkeuzelijsten voor het selecteren van een veld en een algemene functie.

 6. Als u wilt dat velden uit een bepaalde tabel worden getoond in de lijst, selecteert u deze tabel in de bovenste vervolgkeuzelijst (optioneel).
 7. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst Veld.
 8. Selecteer een functie in de onderste vervolgkeuzelijst.

  TipU kunt gewoon een veld invoegen door niet een functie te selecteren.
 9. Klik op Invoegen om het veld en de functie in te voegen in de uitdrukkingseditor.

  TipU kunt de online help met de volledige beschrijving van hoe u de huidige functie gebruikt openen door te dubbelklikken op de naam van de functie in de uitdrukkingseditor en op Ctrl+H op het toetsenbord te drukken. Deze functie komt beschikbaar nadat u het eerste haakje van de uitdrukking na de functienaam hebt ingevoerd en uitsluitend als u een computer met een toetsenbord gebruikt.
 10. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Nu moet u beschrijvende gegevens gaan toevoegen voor de meting.

 11. Typ een naam voor de meting.

 12. Typ een beschrijving voor de meting (optioneel).

 13. Als u een kleur wilt opgeven, klikt u op Pijl-omlaag in de vervolgkeuzelijst voor kleuren en selecteert u een kleur met een van de volgende methoden:

  • Klik op een van de kleuren in het palet.
  • Typ een kleurcode van 6 tekens in het veld voor hexadecimale invoer.
  • Klik op Opties weergeven onder in het dialoogvenster, selecteer een kleur in het kleurenwiel en stel desgewenst de schuifregelaar voor de kleurverzadiging bij.
 14. Voeg info toe (optioneel).

 15. Onder Getalnotatie, kunt u kiezen uit:

  • Automatisch
  • Getal
  • Money
  • Date
  • Duur
  • Aangepast
  • Uitdrukking meten

 16. Klik op Maken.

De meting wordt nu opgeslagen in de categorie Metingen van de masteritems en u kunt deze gebruiken in visualisaties.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!