Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Dynamische weergaven en diagrammen maken

Dynamische weergaven kunnen worden toegevoegd vanuit het venster Bedrijfsmiddelen in werkbladweergave. Vanuit uw dynamische weergaven kunt u dynamische diagrammen toevoegen aan uw werkbladen.

Dynamische weergaven in het venster Bedrijfsmiddelenvan een nieuw werkblad

Dynamische weergaven in het venster Bedrijfsmiddelenvan een nieuw werkblad

Dynamische weergaven maken

Als u een dynamische weergave maakt, kunt u het aantal rijen beperken dat wordt ingebracht als onderdeel van de dynamische weergave. Hiermee kunt u voorkomen dat teveel rijen worden geretourneerd als uw dynamische weergaven verbinding maken met een erg grote gegevensverzameling.

 1. Klik op Dynamische weergaven in de modus Bewerkenvan een werkblad.
 2. Klik op Nieuw maken.
 3. Voer bij Naam een naam in voor de weergave.
 4. Selecteer een sjabloon-app in Sjabloon-app.
 5. In Rijlimiet kunt u er desgewenst voor kiezen een Rijlimietexpressie te gebruiken en een Maximumaantal rijen in te stellen.
 6. Klik op Maken.

Overwegingen voor omgevingen met meerdere knooppunten

De app-ontwikkelaar moet een stream opgeven waarnaar moet worden gepubliceerd om dynamische weergeven in Qlik Sense-omgevingen met meerdere knooppunten mogelijk te maken. Dit kan worden geconfigureerd in het dialoogvenster voor het maken van dynamische weergaven.

 1. In het dialoogvenster voor het maken van dynamische weergaven geeft u onder Publiceren naar een stream voor publicatie op.

  InformatieAls u een Qlik Sense-implementatie met een enkel knooppunt hebt, selecteert u Niet gepubliceerd (opgeslagen in werkruimte). Als u een stream selecteert voor een omgeving met een enkel knooppunt, kan de verwerkingstijd aanzienlijk oplopen.
 2. Klik op Maken.

Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen

In het venster Bedrijfsmiddelen kunt u dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen.

Als u in de sjabloon-app over bewerkingsmachtigingen beschikt, kunt u het masterdiagram bewerken waar het dynamische diagram op is gebaseerd.

Als u een dynamisch diagram wilt bewerken, schakelt u voor het werkblad de modus Bewerken in en selecteert u een dynamisch diagram. Selecteer vervolgens Bron-app bewerken.

Dynamische weergaven maken

U kunt uw dynamische weergaven bewerken en uw rijlimieten wijzigen. U kunt de sjabloon-app die door een dynamische weergave wordt gebruikt, niet wijzigen.

 1. Selecteer een dynamische weergave uit het vervolgkeuzemenu Dynamische weergaven.
 2. Klik op Meer informatie en klik vervolgens op Bewerken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!