Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

If..then..elseif..else..end if

De besturingsopdracht if..then is een constructie voor scriptselectie waarmee de uitvoering van het script, afhankelijk van één of meer logische voorwaarden, op verschillende manieren kan verlopen.

Besturingsopdrachten worden gebruikt om het verloop van de scriptuitvoering te besturen. Gebruik in een diagramuitdrukking in plaats daarvan de if voorwaardelijke functie. Ga voor meer informatie naar if - script- en diagramfunctie.

Syntaxis:  

If  condition then

  [ statements ]

{ elseif condition then

  [ statements ] }

[ else

  [ statements ] ]

end if

 

Omdat de instructie if..then een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag geen van de vier mogelijke clausules (if..then, elseif..then, else en end if) de regelgrens overschrijden.

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
conditionEen logische uitdrukking die resulteert in True of False.
statementsEen willekeurige groep van een of meer Qlik Sense-scriptopdrachten.

Voorbeeld 1:  

if a=1 then

LOAD * from abc.csv;

SQL SELECT e, f, g from tab1;

end if

Voorbeeld 2:  

if a=1 then; drop table xyz; end if;

Voorbeeld 3:  

if x>0 then

LOAD * from pos.csv;

elseif x<0 then

LOAD * from neg.csv;

else

LOAD * from zero.txt;

end if

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!