Ga naar hoofdinhoud

FlushLog

Met de opdracht FlushLog dwingt u af dat Qlik Sense de inhoud van de scriptbuffer naar het scriptlogbestand schrijft.

Syntaxis:  

FlushLog

 

De inhoud van de buffer wordt naar het logbestand geschreven. Deze opdracht kan nuttig zijn bij de foutsporing, aangezien u gegevens ontvangt die anders verloren zouden zijn gegaan als de uitvoering van een script mislukt.

Voorbeeld:  

FlushLog;