Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens uit bestanden laden

Qlik Sense kan gegevens lezen vanuit verschillende bestandsindelingen.

Bestandsindelingen

Er worden diverse indelingen voor gegevensbestanden ondersteund:

 • Tekstbestanden: Gegevens in velden moeten van elkaar worden gescheiden met scheidingstekens, zoals komma's, tabs of puntkomma's. Bijvoorbeeld: bestanden met door komma's gescheiden variabelen (CSV).

 • HTML-tabellen
 • Excel-bestanden:

  InformatieU kunt geen gegevens laden uit door wachtwoord beveiligde Excel-bestanden ofExcel Binary Workbook-bestanden (.xlsb).

  Ga voor meer informatie naar Gegevens uit Microsoft Excel-spreadsheets laden.

 • XML-bestanden
 • Speciale Qlik-bestanden: QVD en QVX
 • Bestanden met een vaste recordlengte
 • Data Interchange Format-bestanden (DIF): DIF-bestanden kunnen alleen worden geladen met de editor voor laden van gegevens.

Typen verbindingen

U kunt bestanden laden via verschillende typen gegevensverbindingen:

InformatieBestandsextensies van DataFiles-verbindingen zijn hoofdlettergevoelig. Bijvoorbeeld: .qvd.

Hoe kan ik gegevens laden vanuit bestanden?

Er zijn verschillende manieren om gegevens te laden vanuit bestanden.

InformatieGebruikers met bewerkingsmachtigingen voor een bepaalde ruimte kunnen DataFiles lezen, schrijven en laden in die ruimte. Andere gebruikers kunnen de DataFiles niet zien.

Gegevens selecteren vanuit een gegevensverbinding in de editor voor laden van gegevens

U kunt naar Gegevensverbindingen gaan en het dialoogvenster Gegevensselectie Gegevens selecteren gebruiken om gegevens te selecteren die u wilt laden.

Ga voor meer informatie naar Gegevens in de editor voor het laden van gegevens selecteren.

Gegevens laden vanuit een bestand door scriptcode te schrijven

Bestanden worden geladen via een LOAD-instructie in het script. LOAD-instructies kunnen de volledige set van scriptuitdrukkingen bevatten. Als u gegevens vanuit een andere Qlik Sense-app wilt lezen, kunt u een Binary-instructie gebruiken.

Ga voor meer informatie naar Load.

Bestanden laden vanuit lokale mappen en netwerkmappen

U kunt bestanden uit lokale mappen en netwerkmappen laden via een mapverbinding:

Instellingen voor de gegevensverbinding
UI-item Beschrijving
Pad

Pad naar de map die de gegevensbestanden bevat. U kunt een van de volgende bewerkingen uitvoeren: Selecteer de map, type een geldig lokaal pad of type een UNC-pad.

Voorbeeld van een geldig lokaal pad: C:\data\DataFiles\

Voorbeeld van een UNC-pad: \\myserver\filedir\

InformatieU kunt geen toegewezen netwerkstation gebruiken in het pad.
Naam Naam van de gegevensverbinding.

Bestanden laden vanuit bronnen op het web

U kunt bestanden laden vanuit bronnen op het web, zoals FTP, HTTP of HTTPS door gebruik te maken van een verbinding voor webbestandsgegevens. Het bestand kan van elk type zijn dat wordt ondersteund door Qlik Sense:

Instellingen voor een verbinding voor webbestandsgegevens
UI-item Beschrijving
URL

Volledige URL naar het webbestand waarmee u verbinding wilt maken, met inbegrip van de protocolidentificatie.

Voorbeeld: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

Als u verbinding maakt met een FTP-bestand, moet u mogelijk speciale tekens gebruiken, bijvoorbeeld ":" of "@" in het deel van de URL met de gebruikersnaam en het wachtwoord. In dit geval moet u de speciale tekens vervangen door een procentteken en de hexadecimale ASCII-code van het teken. U moet bijvoorbeeld ":" vervangen door '%3a', en "@" door '%40'.

Naam Naam van de gegevensverbinding.

De URL die in de gegevensverbinding voor webbestanden is ingesteld, is normaal gesproken statisch, maar u kunt de URL overschrijven met de instelling voor indelingsspecificatie URL is. Dit is handig als u gegevens wilt laden via dynamisch gegenereerde URL’s.

Ga voor meer informatie naar URL is.

Gegevens laden via een dynamisch gegenereerde URL

In dit voorbeeld willen we forumberichten laden van de eerste 10 pagina’s van het New to Qlik Sense-forum van Qlik Community. De forumpagina bevat 20 berichten per pagina en met de laatste parameter van de URL, start, wordt ingesteld welk bericht als eerste bericht op de pagina moet worden weergegeven. Met de volgende voorbeeld-URL worden op de pagina de berichten vanaf nummer 20 en de volgende 20 berichten weergegeven.

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

Met de teller i bladeren we door de pagina’s met 20 berichten per stap tot 180. Dit betekent dat de lus For 10 keer wordt uitgevoerd.

We laden de pagina door de beginpagina aan het eind van de URL in de instelling URL is te vervangen door $(i).

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

Hiermee worden de 200 meest recente berichten van het forum in een tabel geladen, met titel, auteur, aantal antwoorden en weergaven, en tijdstip van laatste activiteit.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!