Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens uit Microsoft Excel-spreadsheets laden

Qlik Sense kan gegevens lezen vanuit Microsoft Excel-spreadsheets. De ondersteunde bestandsindelingen zijn XLS, XLSX, XLW en XLSM. U kunt Gegevens toevoegen in gegevensbeheer gebruiken of gegevens selecteren in de editor voor het laden van gegevens. In beide gevallen kunt u benoemde gebieden van een werkblad, een enkel werkblad, geselecteerde werkbladen of alle werkbladen in een spreadsheetbestand selecteren. Elk werkblad wordt geladen als een aparte tabel, behalve als zij dezelfde veldstructuur hebben. In dat geval worden zij aaneengeschakeld in één tabel.

TipAls u een Microsoft Excel-spreadsheet laadt, gebruikt u de spreadsheet als gegevensbron voor Qlik Sense-apps. Met andere woorden, Microsoft Excel-werkbladen worden tabellen in Qlik Sense, geen werkbladen in een Qlik Sense-app.

Mogelijk vindt u het handig om enkele wijzigingen aan te brengen in Microsoft Excel voordat u de spreadsheet laadt.

Gegevens selecteren vanuit Microsoft Excel-werkbladen

Als u gegevens selecteert vanuit Microsoft Excel-werkbladen, zijn er enkele instellingen die u kunnen helpen bij het correct interpreteren van de tabelgegevens.

Instelling om u te helpen bij het juist interpreteren van de tabelgegevens
UI-item Beschrijving
Veldnamen Kies of de tabel Ingesloten veldnamen of Geen veldnamen bevat. Gewoonlijk bevat de eerste rij in een Excel-spreadsheet de ingesloten veldnamen. Als u Geen veldnamen selecteert, krijgen velden de naam A, B, C enz.

Koptekstgrootte

Stel dit in op het aantal rijen dat moet worden weggelaten als tabelkop. Gewoonlijk zijn dit rijen die algemene informatie bevatten die niet in kolomvorm wordt weergegeven.

Microsoft Excel-spreadsheets voorbereiden om ze gemakkelijker te kunnen laden met Qlik Sense

Als u Microsoft Excel-spreadsheets wilt laden in Qlik Sense, kunt u uw gegevens op veel verschillende manieren transformeren en opschonen in het load-script voor gegevens, maar het zou handiger kunnen zijn om de brongegevens rechtstreeks in het Microsoft Excel-spreadsheetbestand voor te bereiden. Deze sectie bevat enkele tips om u te helpen bij het voorbereiden van uw spreadsheet zodat dit met minimaal vereiste scriptcodering in Qlik Sense kan worden geladen.

Kolomkoppen gebruiken

Als u kolomkoppen gebruikt in Microsoft Excel, worden deze automatisch als veldnamen gebruikt als u Ingesloten veldnamen kiest bij het selecteren van gegevens in Qlik Sense. Het wordt tevens aanbevolen om regeleinden in de labels te vermijden en de kop op de eerste regel van het blad te plaatsen.

Uw gegevens opmaken

Het is gemakkelijker om een Microsoft Excel-bestand te laden in Qlik Sense als de inhoud als onbewerkte gegevens in een tabel worden gepresenteerd. Het verdient de voorkeur om het volgende te vermijden:

  • Aggregaten, zoals totalen of aantallen. Aggregaten kunnen worden gedefinieerd en berekend in Qlik Sense.
  • Dubbele kopteksten.
  • Extra informatie die geen deel uitmaakt van de gegevens, zoals opmerkingen. De beste manier is om een kolom voor opmerkingen te hebben die u op eenvoudige wijze kunt overslaan bij het laden van het bestand in Qlik Sense.
  • Gegevenslay-out voor kruistabellen. Als u bijvoorbeeld één kolom per maand hebt, kunt u beter een kolom met de naam “Maand” maken en dezelfde gegevens opnemen in 12 rijen (1 rij per maand). Dan kunt u deze altijd bekijken in de kruistabelindeling in Qlik Sense.
  • Tussenkoppen, zoals een regel met de tekst "Afdeling A" gevolgd door de regels die betrekking hebben op afdeling A. In plaats daarvan kunt u beter een kolom maken genaamd "Afdeling" en deze vullen met de juiste afdelingsnamen.
  • Samengevoegde cellen. Geef in plaats daarvan de celwaarde aan in elke cel.
  • Lege cellen waarbij de waarde wordt geïmpliceerd door de voorafgaand waarde erboven. U moet lege cellen waar een herhaalde waarde wordt gebruikt met een waarde vullen zodat elke cel een gegevenswaarde bevat.

Benoemde gebieden gebruiken

Als u slechts een deel van een werkblad wilt lezen, kunt u een gebied van kolommen en rijen selecteren en dit definiëren als benoemd gebied in Microsoft Excel. Qlik Sense kan gegevens laden vanuit benoemde gebieden, maar ook vanuit werkbladen.

Gewoonlijk kunt u de onbewerkte gegevens definiëren als benoemd gebied en alle extra opmerkingen en legenda's buiten het benoemde gebied houden. Dit maakt het gemakkelijker om de gegevens te laden in Qlik Sense.

Wachtwoordbeveiliging verwijderen

Bestanden met wachtwoordbeveiliging worden niet ondersteund door Qlik Sense. U moet de wachtwoordbeveiliging dus verwijderen van de spreadsheet voordat u deze in Qlik Sense laadt.

Excel Binary Workbook-bestanden laden (.xlsb)

Het is niet mogelijk om Excel Binary Workbook-bestanden (.xlsb) direct in Qlik Sense te laden. Gebruik in plaats daarvan een ODBC-verbinding.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!