Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensmodellen bouwen voor Insight Advisor met behulp van bedrijfslogica

Insight Advisor gebruikt een logisch model gebaseerd op geleerde precedenten om analyses op basis van uw query's te genereren. U kunt uw eigen logische model voor uw apps bepalen in Bedrijfslogica.

Insight AdvisorInsightsInsight Advisor maakt gebruik van Qlik cognitive engine en de geleerde precedenten om de relaties en het gebruik van velden in uw gegevensmodel te begrijpen. U kunt het logische model eventueel aanpassen om de resultaten van Insight Advisor te verbeteren. U kunt uw logische model aanpassen in Logisch model onder Bedrijfslogica in het tabblad Voorbereiden.

Informatie

Als bedrijfslogica in een app is ingeschakeld, wordt precedentgebaseerd leren voor de app uitgeschakeld.

Logische modellen begrijpen

Het logische model van een app is het conceptuele model dat Insight Advisor gebruikt bij het genereren van inzichten. Het is gemaakt op basis van het onderliggende gegevensmodel van een app. Elke app beschikt over één logisch model. Velden en masteritems vormen de belangrijkste componenten van het logische model. Ze zijn georganiseerd in groepen. Groepen geven een conceptuele koppeling of relatie aan tussen velden of masteritems. Bovendien bevat het logische model informatie over de mogelijke relaties tussen groepen.

Het logische model heeft direct invloed op de manier waarop Insight Advisor werkt. Als een gebruiker bijvoorbeeld een veld selecteert om een trendanalyse te tonen, probeert Insight Advisor een datumveld te zoeken dat onderdeel uitmaakt van een primaire kalendergroep. Als het veld Sales was, zou Insight Advisor prioriteit geven aan een veld zoals Order Date in plaats van het veld Employee Birth Date.

Bedrijfslogica beïnvloedt ook hoe het systeem kiest tussen velden bij zoekopdrachten in natuurlijke taal. De velden Product Name en Product Code worden bijvoorbeeld als één groep gegroepeerd. Als 'verkopen per product tonen' in een zoekopdracht wordt gebruikt, wordt Product Name gebruikt voor 'product' omdat dit voor die groep een betere keuze is.

Het standaard logische model dat voor bedrijfslogica wordt gebruikt is het sterrenschema. Met bedrijfslogica kunt u verschillende modellen voor uw app ontwikkelen als een sterrenschema niet optimaal is. Bedrijfslogica kan ook helpen om aggregatie te beperken in logische modellen die semi-additieve metingen of zeer grote metingtabellen bevatten. Hierdoor wordt het verkennen van app-gegevens in Insight Advisor verbeterd.

Logische modellen aanpassen

Logisch model is verdeeld in de volgende secties voor het aanpassen van het logische model van een app:

 • Overzicht: Het Overzicht toont een samenvatting van uw bedrijfslogica. Klik op de kaarten voor Velden en groepen, Pakketten, Hiërarchieën of Gedrag om de bijbehorende sectie te openen.
 • Velden en groepen:Met behulp van Velden en groepen kunt u de groepen definiëren voor de velden en masteritems in het logische model.
 • Pakketten:Met behulp van Pakketten kunt u verzamelingen van gerelateerde groepen maken. Hierdoor wordt voorkomen dat groepen die niet tot hetzelfde pakket behoren samen worden gebruikt.
 • Hiërarchieën: Met behulp van Hiërarchieën kunt u de detailrelaties tussen groepen definiëren.
 • Gedrag: Met behulp van Gedrag kunt u opgeven of u de voorkeur geeft aan relaties tussen velden of deze relaties wilt afwijzen. Gedrag kan ook vereiste selecties afdwingen
 • Kalenderperioden: Met behulp van Kalenderperioden kunt u standaardperioden maken voor analyses voor Insight Advisor.

Ga als volgt te werk als u een logisch model wilt aanpassen:

 1. Schakel het aanpassen van de bedrijfslogica van uw app in.
 2. Definieer uw velden en groepen.

  Velden en groepen definiëren

 3. Voeg desgewenst uw groepen aan pakketten toe.

  Het bereik voor logische modellen instellen met behulp van pakketten

 4. Definieer desgewenst hiërarchieën tussen groepen

  Een drill-downanalyse met hiërarchieën maken

 5. Pas desgewenst gedrag toe.

  Gedrag toepassen op logische modellen

 6. Maak desgewenst kalenderperioden.

  Analyseperioden definiëren met behulp van kalenderperioden

U kunt uw logische model terugzetten naar het standaardmodel. U kunt bedrijfslogica ook tijdelijk uitschakelen.

Aangepaste bedrijfslogica inschakelen

 1. Klik in een app op Voorbereiden en selecteer Logisch model.
 2. Klik op Doorgaan.

Aangepaste bedrijfslogica is nu voor uw app ingeschakeld. Precedentgebaseerd leren is nu uitgeschakeld.

Bedrijfslogica herstellen

U kunt uw logische model terugzetten naar het standaardmodel. Als u de bedrijfslogica herstelt, wordt de aangepaste bedrijfslogica uitgeschakeld en precedentgebaseerd leren in Insight Advisor ingeschakeld.

 1. Klik in Logisch model op Standaardinstellingen herstellen.
 2. Klik op Bevestigen.

Bedrijfslogica uitschakelen

U kunt aangepaste logische modellen uitschakelen. U kunt de bedrijfslogica niet opnieuw herstellen, maar u kunt wel later uw aangepaste bedrijfslogica inschakelen. Als uw bedrijfslogica is uitgeschakeld, wordt de standaardbedrijfslogica voor uw app gebruikt.

 1. Klik in Logisch model op Logica uitschakelen.
 2. Klik op Bevestigen.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!