Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Zelfstudie – aanpassen hoe Insight Advisor gegevens interpreteert

Welkom bij deze zelfstudie waarin u leert hoe Insight Advisor gegevens interpreteert in Qlik Sense.

Nadat u gegevens in een app hebt geladen, kunt u aanpassen hoe Insight Advisor uw gegevens interpreteert. Insight Advisor kan op basis van precedentgebaseerd leren hoe relaties in uw gegevensmodel geïnterpreteerd moeten worden. Als u bekend bent met uw gegevensmodel en weet hoe u wilt dat velden worden gebruikt, kunt u ook voor Insight Advisor een logisch model in bedrijfslogica definiëren. Zo zorgt u ervoor dat Insight Advisor de meest relevante resultaten biedt voor de gebruikers van uw app.

Wat u gaat leren

Nadat u deze zelfstudie hebt voltooid, weet u hoe u bedrijfslogica gebruikt voor het definiëren van het logische model voor uw app. U begrijpt hoe bedrijfslogica van invloed is op de resultaten van Insight Advisor.

Wie moet deze zelfstudie volgen

U bent vertrouwd met de basisprincipes van Qlik Sense. U hebt bijvoorbeeld al gegevens geladen, apps gemaakt en visualisaties gemaakt in werkbladen.

U moet toegang hebben tot Gegevensbeheer en u moet toestemming hebben om gegevens te laden in Qlik Sense Enterprise on Windows.

Wat u eerst moet doen

Download deze app en upload het QVF-bestand naar Qlik Sense:

Zelfstudie-app voor Insight Advisor en bedrijfslogica

Deze app bevat het gegevensbestand TutorialData.xlsx. Upload de app Qlik Sense. Open de app en navigeer naar Editor voor laden van gegevens. Klik op Gegevens laden om de gegevens van de app te laden.

InformatieOm de mogelijk relatieve vergelijkingen van kalenderperioden te laten zien, bevat TutorialData.xlsx gegevens voor toekomstige datums. Het load-script van de app werkt de gegevens in de app bij voor de huidige datum zodra de app wordt geladen. De schermafbeeldingen in deze zelfstudie variëren afhankelijk van de datum waarop u gegevens laadt.

Lessen van deze zelfstudie

De onderwerpen in deze zelfstudie zijn bedoeld om achtereenvolgens door te nemen. U kunt echter op elk gewenst moment stoppen om de zelfstudie later weer te hervatten. De schermafbeeldingen in deze zelfstudie worden gemaakt in Qlik Sense SaaS. Deze zelfstudie is gericht op Qlik Sense SaaS en dus kan er sprake zijn van enkele verschillen als u Qlik Sense gebruikt in een andere omgeving.

Verdere leesmaterialen en bronnen

Uw mening is belangrijk

Wij waarderen elke vorm van feedback die u hebt. Gebruik de onderstaande sectie om uw beoordeling te geven.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!