Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Publiceren vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows naar andere hubs

Als u uw apps toegankelijk wilt maken voor gebruikers die geen toegang hebben tot de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub, kunt u deze publiceren in een cloudhub.

In een Qlik Sense Enterprise-implementatie waarbij multi-cloud is ingeschakeld, kan uw Qlik Sense-beheerder distributieregels maken in QMC. Vervolgens kan de Qlik Sense-beheerder streams maken voor uw apps. Wanneer u een app publiceert of verplaatst naar een stream waarvoor een distributiebeleid is opgenomen in de app-eigenschappen, kopieert Qlik Sense de app naar de cloudhub. De app wordt in de cloudhub klaargezet. De tenant- of analysebeheerder maakt de voorbereide app toegankelijk in een beheerde ruimte in de cloudhub.

Gefasseerde apps

In Qlik Sense SaaS heten apps zonder een eigenaar, die zich niet in ruimten bevinden, gefaseerde apps. Als een app in een cloudhub gepubliceerd wordt vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows, heeft deze geen eigenaar of ruimte. Een tenant- of analysebeheerder kan hem vanuit de Beheerconsole aan een beheerde ruimte toewijzen.

Zie Apps beheren voor meer informatie over het beheer van gefaseerde apps in de Beheerconsole.

Extra info

Als u labels wilt gebruiken die zijn gedistribueerd van Qlik Sense met clientbeheer naar Qlik Cloud, moet u een aangepaste eigenschap met de naam Labels maken en vervolgens waarden toevoegen die gebruikt kunnen worden voor het distribueren van de app. Als een gedistribueerde app de labelwaarde Verkoop heeft, wordt deze waarde gesynchroniseerd met de cloud-app en is deze zichtbaar in de app-details. Als een gedistribueerde app geen labelwaarde heeft, wordt er geen waarde weergegeven in de app-details.

Streams en tags

De Qlik Sense-beheerder kan een distributiebeleid instellen dat ervoor zorgt dat gepubliceerde apps met toegevoegde app-eigenschappen met een of meer tags naar een cloudhub worden gedistribueerd.

Wanneer een app wordt gepubliceerd in een stream in Qlik Sense Enterprise on Windows, bepaalt het distributiebeleid in welke doelcloudhubs de app met de tags wordt toegevoegd. U kunt app-eigenschappen instellen die de bestemmingscloudhub en tags bepalen wanneer de app in de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub wordt gepubliceerd. Qlik Sense Enterprise on Windows kopieert de app van de stream naar de cloudhub met de labels wanneer u publiceert. Bij verspreiding van de apps wordt de bestemming bepaald door het distributiebeleid dat is ingesteld door uw Qlik Sense-beheerder.

Apps kunnen in slechts één stream worden gepubliceerd, maar ze kunnen met meerdere tags in meerdere cloudhubs worden gepubliceerd.

Tip

Uw beheerder kan zien wanneer de laatste synchronisatie is uitgevoerd voor de streameigenschappen.

Voor bepaalde organisaties kan het de voorkeur hebben om apps naar een archiefstream zonder distributiebeleid te verplaatsen in plaats van de apps te verwijderen.

Apps met tags kunnen in de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub worden gewijzigd, net als elke app in een Qlik Sense Enterprise on Windows-stream. In de Qlik Sense Enterprise on Windows-hub. U kunt:

  • Apps in de stream dupliceren.
  • De app opnieuw publiceren in de stream.
  • Aangepaste eigenschappen van apps beheren.
  • Open de app in Gepubliceerd.

In een open app in Qlik Sense Enterprise on Windows kunt u:

  • Persoonlijke werkbladen en presentaties publiceren en publicaties ongedaan maken.
  • Openbare werkbladen en -presentaties aan de app toevoegen of uit de app verwijderen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!