Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensbeheer

Voeg gegevens toe van gegevensbronnen in gegevensbeheer, bekijk een voorbeeld van de gegevens en koppel de gegevens. Voer andere acties uit, zoals het toevoegen van berekende velden. Zodra u klaar bent, kunt u de gegevens laden.

Klik op Gegevensbeheer op de navigatiebalk van het tabblad Voorbereiden om gegevensbeheer te openen.

Koppelingen is de standaardweergave. U kunt ook de weergave Tabellen selecteren.

Als u geen gegevens aan uw app hebt toegevoegd, wordt u gevraagd dat te doen voordat u de gegevens kunt koppelen.

In beide weergaven kunt u:

Zie ook: Gegevens laden en beheren met Gegevensbeheer

Koppelingenweergave

Gegevenstabellen weergeven als een bel. De grootte van de bel geeft de hoeveelheid gegevens in de tabel aan. De koppelingen tussen de bellen geven de koppelingen tussen tabellen aan. Als twee tabellen zijn gekoppeld, selecteert u de knop in de koppeling om de koppeling weer te geven of te bewerken.

Klik op Alles toepassen of Toepassen als u alle aanbevolen koppelingen wilt toepassen. Klik op de koppeling tussen de bellen om de koppeling te bekijken in de voorbeeldweergave.

Selecteer een tabel en klik vervolgens op Bewerken om de tabel te bewerken. Selecteer een tabel en klik vervolgens op Voorbeeld van gegevens tonen om een voorbeeld van de gegevens te bekijken.

Weergave Koppelingen in Gegevensbeheer

Weergave Koppelingen in Gegevensbeheer.

U kunt tabellen ook automatisch laten koppelen op basis van de aanbevelingen van Inzichtenadviseur door op Effecten te klikken en meer tabellen toe te voegen aan uw app.

Zie:

 Tabelweergave

Gegevenstabellen weergeven als een tabel.

Selecteer een tabel en klik vervolgens op Bewerken om de tabel te bewerken. Selecteer een tabel en klik vervolgens op Voorbeeld van gegevens tonen om een voorbeeld van de gegevens te bekijken.

Tabelweergave in Gegevensbeheer

Tabelweergave in Gegevensbeheer.

Zie: Een tabel bewerken

Hulpmiddelen voor Gegevensbeheer
UI-item Beschrijving
Bewerken Bewerk de geselecteerde tabel.
Laden Laad de geselecteerde tabel opnieuw.
Verwijderen Verwijder de geselecteerde tabel.
Filter wissen Wis gegevensfilters.
Meer

Schakel de geselecteerde tabel aaneen met een andere tabel of bekijk tabeltransformatiedetails.

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!