Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Problemen oplossen - Gegevenspresentaties gebruiken

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het gebruik van gegevenspresentaties in Qlik Sense.

Ik kan een presentatie niet bewerken

Ik wil wijzigingen aanbrengen in een presentatie maar kan deze niet bewerken.

Mogelijke oorzaak  

De presentatie is gepubliceerd.

Voorgestelde actie  

Als u de presentatie zelf hebt gemaakt, maakt u de publicatie van de presentatie ongedaan om bewerken mogelijk te maken.

Ga voor meer informatie naar De publicatie van een presentatie ongedaan maken.

Voorgestelde actie  

Als u de presentatie niet zelf hebt gemaakt, vervaardigt u een duplicaat van de presentatie om bewerken mogelijk te maken. De gedupliceerde presentatie wordt niet bijgewerkt als de oorspronkelijke presentatie wordt bijgewerkt.

Ga voor meer informatie naar Presentaties gebruiken.

Een werkblad ontbreekt

Bij het afspelen van een presentatie ontbreekt een werkblad.

Mogelijke oorzaak  

Het werkblad is verwijderd.

Het werkblad is privé (het bevindt zich in de map Mijn werkbladen van een andere gebruiker).

Voorgestelde actie  

Als het werkblad privé is, vraagt u de eigenaar van het werkblad om het te publiceren.

Ga voor meer informatie naar Publiceren en Een werkblad publiceren.

Ik kan het uiterlijk van een snapshot niet wijzigen

Ik wil Auto gebruiken voor een snapshot-eigenschap maar het uiterlijk van de snapshot verandert niet.

Mogelijke oorzaak  

De snapshot is te klein.

Voorgestelde actie  

Vergroot de snapshot in de presentatieweergave.

Ga voor meer informatie naar Dia's bewerken.

Ik kan geen snapshot maken

Ik wil een snapshot maken, maar dat is niet mogelijk.

Mogelijke oorzaak  

De visualisatie waarvoor u een snapshot probeert te maken is onvolledig.

De visualisatie waarvoor u een snapshot probeert te maken is een uitbreiding. Voor uitbreidingen is de snapshot-functionaliteit niet standaard ingeschakeld.

De visualisatie waarvoor u probeert een snapshot te maken is een filtervak. Snapshots van filtervakken worden niet ondersteund.

Voorgestelde actie  

Voltooi de visualisatie.

Ga voor meer informatie naar Visualisaties maken en bewerken.

Schakel de snapshot-functionaliteit in het hoofdscript van de visualisatie-uitbreiding in. Hiervoor moet u de snapshot-eigenschap instellen op true. U hebt machtigingen nodig om het script te bewerken of moet een ontwikkelaar om hulp vragen.

Zie Snapshots van uw visualisatie toestaan (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Ik kan de volgorde van dia's in een presentatie niet wijzigen

Ik wilt een dia verplaatsen in de tijdlijn van een presentatie, maar dat is niet mogelijk.

Mogelijke oorzaak  

U gebruikt een muis op een hybride apparaat.

Voorgestelde actie  

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel aanraakondersteuning uit door op de navigatieknop (Menu) te tikken en Touchscreenmodus uit te schakelen.
  • Houd de muisknop een tijdje ingedrukt voordat u de dia verplaatst.
  • U kunt ook het aanraakscherm gebruiken en het item verplaatsen door het lang aan te raken en vervolgens te slepen.

De gegevens in mijn snapshot bestaan niet in de visualisatie

Wanneer ik naar de snapshot-bron ga, zie ik niet dezelfde gegevens in de visualisatie als in de snapshot.

Mogelijke oorzaak  

De gebruiker die de snapshot maakt, heeft toegang tot gegevens waartoe u geen toegang hebt. Dit komt doordat er verschillende rechten voor sectietoegang zijn toegewezen zoals gedefinieerd in het load-script voor gegevens.

Voorgestelde actie  

Vraag om dezelfde rechten voor sectietoegang voor u in het script.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!