Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Inzichten benadrukken

U kunt extra nadruk leggen op uw inzichten om ze te verduidelijken en boeiend te maken voor uw doelgroep.

U doet dit door effecten toe te voegen aan uw snapshots om de aandacht te vestigen op bepaalde gegevenspunten en tegelijkertijd informatie te onderdrukken die mogelijk niet relevant is. Op deze manier helpen de effecten u de overmaat aan informatie voor uw doelgroep te beperken, zodat zij zich kunnen richten op de belangrijkste inzichten die u aan hen wilt voorleggen.

In deze sectie vindt u onderwerpen waarmee u leert uw inzichten te benadrukken, bijvoorbeeld hoe u verschillende effecten kunt toepassen op een snapshot en gegevenspunten kunt markeren in een snapshot.

Een andere manier om de nadruk te leggen op een inzicht en een overmaat aan informatie te vermijden is het verbergen van informatie. Zo kunt u bijvoorbeeld het uiterlijk van een snapshot wijzigen zodat elementen zoals titels, assen, gegevenspuntlijnen, voetnoten, legenda's enzovoort, verborgen zijn.

Een effect toepassen op een snapshot

U kunt verschillende visuele effecten toevoegen aan uw snapshots om bepaalde waarden extra te laten opvallen.

InformatieU kunt alleen effecten gebruiken in staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de presentatieweergave op Effecten.

  De effectenbibliotheek wordt geopend.

 2. Zoek het effect dat u wilt gebruiken en sleep dit op de snapshot.

De snapshot wordt getoond met het visuele effect.

Snapshot van een staafdiagram zonder effecten.

Snapshot zonder effecten.

Snapshot van een staafdiagram waar het effect Hoogste waarde op is toegepast.

Snapshot waarop een effect is toegepast.

Gegevenspunten in een snapshot markeren

Bij een snapshot waarop het effect Willekeurige waarde is toegepast, kan een bepaald gegevenspunt worden gemarkeerd door het te selecteren.

Doe het volgende:

 1. Selecteer in de presentatieweergave op een dia een snapshot waarop het effect Willekeurige waarde is toegepast.

 2. Klik op Effecten in de snapshot.

  Een dialoogvenster met een lijst met gegevenspunten wordt weergegeven.

 3. Klik op een van de gegevenspunten in de lijst.

  InformatieU kunt ook rechtstreeks op de gegevenspunten in de snapshot klikken.
 4. Klik buiten de snapshot.

Het geselecteerde gegevenspunt wordt nu gemarkeerd in de snapshot.

Een effect verwijderen uit een snapshot

Doe het volgende:

 1. Klik in de presentatieweergave met de rechtermuisknop op de snapshot met het effect dat u wilt verwijderen.

  Er wordt een snelmenu weergegeven.

 2. Klik in het snelmenu op Effect verwijderen.

Het effect wordt verwijderd uit de snapshot.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!