Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

HidePrefix

Alle veldnamen die beginnen met deze teksttekenreeks worden op dezelfde manier als de systeemvelden verborgen. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

Syntaxis:  

HidePrefix

Voorbeeld:  

set HidePrefix='_' ;

 

Bij gebruik van deze opdracht worden de veldnamen die beginnen met een liggend streepje niet getoond in de lijst met veldnamen als de systeemvelden verborgen zijn.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!