Ga naar hoofdinhoud

Een On-demand-selectie-app maken

Een On-demand-selectie-app biedt de middelen voor het selecteren van subsets van grote gegevensverzamelingen zodat de Qlik Associative Engine efficiënt en effectief koppelingen kan maken. In omgevingen met zeer grote hoeveelheden gegevens is het raadzaam om de selectie-app gegevens te laten laden met een bescheiden mate van dimensiegranulatie. Voor een selectie-app met verkoopgegevens verzameld per kwartaal, regio en productcategorie kan bijvoorbeeld een SQL SELECT-instructie zoals de volgende van pas komen:

SELECT 	SUM(S.UNIT_COST) AS TOTAL_UNIT_COST,
	SUM(S.QUANTITY) AS TOTAL_QUANTITY,
	SUM(S.UNIT_PRICE * S.QUANTITY) AS TOTAL_SALE,
	SUM( (S.UNIT_PRICE - S.UNIT_COST) * QUANTITY) AS TOTAL_PROFIT,
	SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS,
	S.REGION,
	S.YEARQUARTER,
	S.PRODCAT,
FROM SALE_DETAIL S
GROUP BY S.REGION, S.YEARQUARTER, S.PRODCAT

De On-demand-eigenschap metingsuitdrukking is meestal gebaseerd op een berekend totaalresultaat van een SQL GROUP BY-query die voor het laden van de gegevens wordt gebruikt. Omdat een selectie-app de query GROUP BY gebruikt om de SALE_DETAIL-records te verzamelen, moet er een aggregatiefunctie worden gebruikt (in dit geval SUM) voor de metingsvelden van UNIT_COST, QUANTITY en de berekende waarden voor TOTAL_SALE en TOTAL_PROFIT.

Met de query SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS kan het totale aantal producten uit een verkooplijn nauwkeurig worden gemeten voor elke afzonderlijke combinatie van regio, kwartaal en productcategorie. Wanneer een koppeling wordt gebruikt voor het produceren van On-demand-apps, moet een metinguitdrukking worden ingevoerd als manier om het aantal geladen records in de On-demand-apps te controleren. Wanneer een gebruiker in het SALE_DETAIL-voorbeeld meerdere productcategorieën, regio's en/of kwartalen selecteert, kan een bedrag worden berekend voor TOTAL_LINE_ITEMS om te bepalen of de selectie die recordgrens voor de on-demand-app overschrijdt of niet.

InformatieEr is een voorbeeld van een On-demand-selectie-app opgenomen in de Qlik Sense Enterprise on Windows-installatie op ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample.

Recordgrenzen worden opgegeven wanneer de selectie-app aan een sjabloon-app wordt gekoppeld om een app-navigatiekoppeling te creëren. Elke app-navigatiekoppeling heeft een recordgrens. In de selectie-app kunnen navigatiekoppelingen voor meerdere apps worden gemaakt. Vaak wordt de selectie-app gekoppeld aan verschillende sjabloon-apps om meerdere gegevensoverzichten te kunnen weergeven.

Afzonderlijke On-demand-app-navigatiekoppelingen kunnen voor publicatie worden opgenomen in een selectie-app. Als een app-navigatiekoppeling eenmaal in de selectie-app is opgenomen, wordt deze gebruikt om een of meer app-navigatiepunten te creëren waarmee gebruikers van specifieke werkbladen on-demand-apps kunnen maken op basis van de sjabloon-app van die koppeling.

Zie Een On-demand-app bouwen voor meer informatie over het maken van een on-demand-app.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!