Ga naar hoofdinhoud

Set-operatoren

Set-operatoren worden gebruikt voor het opnemen, uitsluiten of het doorkruisen van gegevensverzamelingen. Alle operatoren gebruiken sets als operanden en leveren een set op als resultaat.

U kunt set-operatoren in twee verschillende situaties gebruiken:

  • Om de bewerking Set uit te voeren voor set-id's die een set met records in de gegevens vertegenwoordigen.

  • Om de bewerking Set uit te voeren voor elementsets, voor de veldwaarden of in een set-modificatie.

De volgende tabel bevat de operatoren die kunnen worden gebruikt in set-uitdrukkingen.

Operatoren
Operator Beschrijving
+ Samenvoegen. Deze binaire bewerking retourneert een set die bestaat uit de records of elementen die horen bij een van de twee set-operanden.
- Uitsluiten. Deze binaire bewerking retourneert een set records of elementen die horen bij de eerste maar niet bij de andere van de twee set-operanden. Daarnaast levert het de complementerende set op als het wordt gebruikt als unaire operator.
* Doorsnede. Deze binaire bewerking retourneert een set die bestaat uit de records of elementen die horen bij beide set-operanden.
/ Symmetrisch verschil (XOR). Deze binaire bewerking retourneert een set die bestaat uit de records of elementen die horen bij een van de twee set-operanden, maar niet bij beide set-operanden.

De volgende tabel bevat voorbeelden met operatoren.

Voorbeelden met operatoren
Voorbeeld Resultaat

Sum ({1-$} Sales)

Retourneert de verkoop voor alles behalve de huidige selectie.

Sum ({$*BM01} Sales)

Retourneert de verkoop voor de gemeenschappelijke elementen voor de selectie en bladwijzer #160;BM01.

Sum ({-($+BM01)} Sales)

Retourneert de verkoop voor alles behalve de selectie en bladwijzer BM01.

Sum ({$<Year={2009}>+1<Country={'Sweden'}>} Sales)

Retourneert de verkopen voor het jaar 2009 die zijn gekoppeld aan de huidige selecties en voegt de volledige verzameling gegevens die zijn gekoppeld aan het land Sweden voor alle jaren toe.

Sum ({$<Country={"S*"}+{"*land"}>} Sales)

Retourneert de verkopen voor landen die beginnen met S of eindigen met land.

Zie ook:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!