Ga naar hoofdinhoud

GetFieldSelections - diagramfunctie

GetFieldSelections() retourneert een tekenreeks met de huidige selecties in een veld.

Als alle waarden op één of twee na worden geselecteerd, wordt respectievelijk de indeling 'NOT x,y' of 'NOT y' gebruikt. Als u alle waarden selecteert en het aantal waarden is groter dan max_values, wordt de tekst ALL geretourneerd.

Syntaxis:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]]])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Retourtekenreeksindelingen
Notatie Beschrijving
'a, b, c'

Als het aantal geselecteerde waarden max_values of minder is, is de tekenreeks die wordt geretourneerd, een lijst met de geselecteerde waarden.

De waarden worden gescheiden met value_sep als scheidingsteken.

'NOT a, b, c'

Als het aantal niet-geselecteerde waarden max_values of minder is, is de tekenreeks die wordt geretourneerd, een lijst met niet-geselecteerde waarden met NOT als een voorvoegsel.

De waarden worden gescheiden met value_sep als scheidingsteken.

'x of y'

x = het aantal geselecteerde waarden

y = het totale aantal waarden

Dit wordt geretourneerd wanneer max_values < x < ( y - max_values).

'ALL' Geretourneerd als alle waarden zijn geselecteerd.
'-' Geretourneerd als geen waarde is geselecteerd.
<search string> Als u een selectie hebt gemaakt met behulp van een zoekopdracht, wordt de zoekreeks geretourneerd.

Argumenten:  

Argumenten
Argumenten Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.
value_sep Het scheidingsteken dat tussen twee veldwaarden moet worden geplaatst. De standaardwaarde is ', '.
max_values

Het maximale aantal veldwaarden dat afzonderlijk moet worden vermeld. Als een groter aantal waarden wordt geselecteerd, wordt de notatie 'x van y waarden' gebruikt. De standaardwaarde is 6.

state_name

De naam van een alternatieve state die voor de specifieke visualisatie is gekozen. Als het argument state_name wordt gebruikt, wordt alleen rekening gehouden met de selecties die zijn gekoppeld aan de opgegeven statenaam.

Ga voor meer informatie naar Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse.

Voorbeelden en resultaten:  

In het volgende voorbeeld wordt het veld First name gebruikt, geladen in een filtervak.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetFieldSelections ([First name])

'John'

Stel dat John en Peter worden geselecteerd.

GetFieldSelections ([First name])

'John,Peter'

Stel dat John en Peter worden geselecteerd.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

'John; Peter'

Stel dat John, Sue, Mark worden geselecteerd in First name.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

'NOT Jane;Peter', omdat de waarde 2 is aangegeven als de waarde van het argument max_values. Anders zou het resultaat John; Sue; Mark. zijn geweest.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!