Ga naar hoofdinhoud

GetCurrentSelections - diagramfunctie

GetCurrentSelections() retourneert een lijst van de huidige selecties in de app. Als de selecties in plaats daarvan zijn gemaakt met een zoekreeks in een zoekvak, retourneert GetCurrentSelections() de zoekreeks.

Als opties worden gebruikt, moet u record_sep opgeven. U kunt een nieuw regel opgeven door record_sep in te stellen op chr(13)&chr(10).

Als alle waarden op één of twee na worden geselecteerd, wordt respectievelijk de indeling 'NOT x,y' of 'NOT y' gebruikt. Als u alle waarden selecteert en het aantal waarden is groter dan max_values, wordt de tekst ALL geretourneerd.

Syntaxis:  

GetCurrentSelections ([record_sep [, tag_sep [, value_sep [, max_values [, state_name]]]]])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argumenten Beschrijving
record_sep Het scheidingsteken dat tussen veldrecords moet worden geplaatst. De standaardinstelling is <CR><LF>, oftewel een nieuwe regel.
tag_sep Het scheidingsteken dat tussen de tag van de veldnaam en de veldwaarden moet worden geplaatst. De standaardwaarde is ': '.
value_sep Het scheidingsteken dat tussen twee veldwaarden moet worden geplaatst. De standaardwaarde is ', '.
max_values Het maximale aantal veldwaarden dat afzonderlijk moet worden vermeld. Als een groter aantal waarden wordt geselecteerd, wordt de notatie 'x van y waarden' gebruikt. De standaardwaarde is 6.
state_name

De naam van een alternatieve state die voor de specifieke visualisatie is gekozen. Als het argument state_name wordt gebruikt, wordt alleen rekening gehouden met de selecties die zijn gekoppeld aan de opgegeven statenaam.

Ga voor meer informatie naar Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse.

Voorbeelden en resultaten:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van twee velden die in verschillende filtervakken worden geladen, één voor First name en één voor Initials.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John'

Stel dat John en Peter worden geselecteerd in First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter'

Stel dat John en Peter worden geselecteerd in First name en JA in Initials wordt geselecteerd.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter

Initials: JA'

Stel dat John wordt geselecteerd in First name en JA in Initials.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

'First name = John

Initials = JA'

Stel dat u alle namen behalve Sue hebt geselecteerd in First name en in Initials niets is geselecteerd.

GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10), '=', ',' ,3)

'First name=NOT Sue'

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!