Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Acties ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Als u bewerkingen uitvoert in een werkbladweergave of presentatieweergave, kunt u uw handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren door te klikken op Undo en Redoof de sneltoetsen Ctrl + Z en Ctrl + Y te gebruiken.

In werkbladweergave

Als u werkt in een werkbladweergave, wordt het logboek met handelingen in de volgende gevallen gewist:

  • U verlaat het werkblad waarin u op dat moment werkt.
  • U brengt wijzigingen aan in het bedrijfsmiddelenvenster.

In presentatieweergave

Als u werkt in een presentatieweergave, wordt het logboek met handelingen in de volgende gevallen gewist:

  • U verlaat de presentatieweergave.
  • U activeert de afspeelmodus voor de gegevenspresentatie.
  • U gaat naar de werkbladweergave via de optie Naar bron gaan in het snelmenu.
WaarschuwingHandelingen die betrekking hebben op effecten, worden niet toegevoegd aan het logboek met handelingen. Als u een effect hebt toegevoegd, wordt dit niet verwijderd als u klikt op Undo (dit wordt in plaats daarvan gedaan vanuit het snelmenu van de snapshot).

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!