Ga naar hoofdinhoud

FV - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de toekomstige waarde van een investering op basis van periodieke, constante betalingen en een enkelvoudige jaarlijkse rente.

Syntaxis:  

FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])

Retourgegevenstypen: numeriek. Het resultaat wordt standaard geformatteerd als een valuta..

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
rate Het rentepercentage per periode.
nper Het totale aantal betalingsperioden in een annuïteit.

pmt

De betaling die elke periode wordt gedaan. Dit bedrag moet gedurende de hele duur van de annuïteit gelijk blijven. Een betaling wordt weergegeven als een negatief getal, bijvoorbeeld, -20.

pv

De huidige waarde die of het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als pv wordt weggelaten, wordt dit verondersteld 0 (nul) te zijn.

type

Moet 0 zijn als de betalingen aan het eind van de periode verschuldigd zijn en 1 als de betalingen aan het begin van de periode verschuldigd zijn. Als type niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!