Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens verkennen met behulp van visualisaties

U voert selecties uit door te klikken en lijnen te tekenen in de verschillende visualisaties.

Als u een selectie uitvoert, worden alle bijbehorende visualisaties onmiddellijk bijgewerkt op basis van de selectie. U bevestigt de selectie door op te klikken of door op het werkblad buiten de visualisatie te klikken, of in een andere visualisatie (in dat geval genereert u een nieuwe selectie). U kunt ook op Enter drukken om te bevestigen.

U annuleer een selectie door op Annuleren te klikken. U kunt ook op Esc drukken om de selectie ongedaan te maken.

Standaard worden nieuwe selecties in een visualisatie toegevoegd aan de voorafgaande selecties. U kunt de selectie van een item ongedaan maken door erop te klikken. Op een computer kunt u Ctrl ingedrukt houden terwijl u een selectie uitvoert om automatisch voorgaande selecties in een visualisatie te verwijderen, zodat alleen de nieuwe selectie overblijft.

Selectie weergeven

De volgende afbeeldingen laten zien hoe de visualisaties onmiddellijk worden bijgewerkt wanneer een selectie wordt uitgevoerd.

Geen selectie

Werkbladweergave zonder uitgevoerde selecties.

Werkbladweergave met twee filtervakken, één staafdiagram en één structuuroverzicht, zonder selecties.

Er is een selectie uitgevoerd

In deze afbeelding heeft een selectie plaatsgevonden (in het filtervak Region) die in alle bijbehorende visualisaties is doorgevoerd.

Een uitgevoerde selectie in het filtervak Region.

Werkbladweergave met twee filtervakken, één staafdiagram en één structuuroverzicht.

Er is een tweede selectie uitgevoerd

In deze afbeelding heeft een tweede selectie plaatsgevonden (in het staafdiagram Total Sales). Hierbij wordt automatisch de eerste selectie bevestigd en een voorbeeldweergave van de nieuwe selectie gepresenteerd.

Een tweede selectie is uitgevoerd in het staafdiagram Total Sales.

Werkbladweergave met twee filtervakken, één staafdiagram en een structuuroverzicht.
InformatieBij het uitvoeren van selecties in filtervakken is er een verschil tussen Selectie annuleren (Annuleren) en Selectie wissen (Selecties - Alles wissen). Met Annuleren wist u uitsluitend de meest recente selectie, maar met Selecties - Alles wissen worden alle selecties gewist.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!