Ga naar hoofdinhoud

Het ophalen van gegevens annuleren

Wanneer u Qlik Sense gebruikt om uw gegevens op een server te bestuderen, kunt u vertraging verwachten. Als de wachttijd lang is, wordt er bij elke visualisatie een knop Annuleren weergegeven. Gebruik de knoppen Annuleren om het ophalen van gegevens stop te zetten. U moet elke visualisatie afzonderlijk stopzetten. Wanneer u het ophalen van gegevens stopzet, wordt er een knop Opnieuw weergegeven en kunt u het opnieuw proberen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!