Ga naar hoofdinhoud

Max - scriptfunctie

Max() retourneert de hoogste numerieke waarde van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule. Door een rank n op te geven, wordt de n-de hoogste waarde gezocht.

Syntaxis:  

Max ( expr [, rank])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr Expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
rank Expression

De standaardwaarde van rank is 1. Dit komt overeen met de hoogste waarde. Als u bij rank 2 opgeeft, wordt de op één na hoogste waarde geretourneerd. Als u bij rank 3 opgeeft, wordt de op twee na hoogste waarde geretourneerd, enzovoort.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Voorbeeld:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Max:

LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;

 

Resultaattabel
Customer MyMax

Astrida

18

Betacab

5
Canutility 8

Voorbeeld:  

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;

Resultaattabel
Customer MyMaxRank2
Astrida 10

Betacab

4

Canutility -

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!