Ga naar hoofdinhoud

Legendaselectie

U kunt op elk legenda-item klikken, behalve het item dat Overige vertegenwoordigt, om de bijbehorende waarden te selecteren.

InformatieLegendaselectie is niet beschikbaar in een visualisatie bij kleurtoewijzing op uitdrukking.
Cirkeldiagram met sectoren Scandinavië, Duitsland en VK geselecteerd met legendaselectie.

Pie chart with three sectors selected.