Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Add

Het voorvoegsel Add kan aan elke LOAD- of SELECT-opdracht in het script worden toegevoegd om op te geven dat er records aan een andere tabel moeten worden toegevoegd. Dit geeft ook aan dat deze opdracht met behulp van gedeeltelijk laden moet worden uitgevoerd. Het voorvoegsel Add kan ook worden gebruikt in een Map-opdracht.

InformatieOm ervoor te zorgen dat een gedeeltelijke lading correct werkt, moet de app met gegevens worden geopend voordat een gedeeltelijke lading wordt geactiveerd.

Voer een gedeeltelijke lading uit met de knop Opnieuw laden.Ga voor meer informatie naar Knop. U kunt ook de Qlik Engine JSON API gebruiken.

Syntaxis:  

Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Add [only] mapstatement

Tijdens een normale (niet-gedeeltelijke) lading, dient de constructie Add LOAD als een normale LOAD-instructie. Records worden gegenereerd en opgeslagen in een tabel.

Als het voorvoegsel Concatenate is gebruikt of is een tabel aanwezig met dezelfde verzameling van velden, worden de records toegevoegd aan de relevante bestaande tabel. Ander zorgt de constructie Add LOAD dat er een nieuwe tabel wordt gemaakt.

Bij een gedeeltelijke lading gebeurt hetzelfde. Het enige verschil is dat de bij de constructie Add LOAD nooit een nieuwe tabel wordt gemaakt. Er bestaat altijd een relevante tabel van de uitvoering van het vorige script waarmee de records moeten worden samengevoegd.

Er wordt geen controle op duplicaten uitgevoerd. Daarom bevat een instructie waarbij het prefix Add wordt gebruikt gewoonlijk een kwalificatie voor distinct of een where-clausule om duplicaten te voorkomen.

De instructie Add Map...Using zorgt ervoor dat de toewijzing ook plaatsvindt als het script gedeeltelijk wordt uitgevoerd.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
only Een optionele kwalificatie die aangeeft dat de opdracht alleen moet worden uitgevoerd tijdens het gedeeltelijk laden van gegevens. Het moet worden genegeerd tijdens een normale (niet-gedeeltelijke) lading.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!