Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een app vormgeven

U kunt de vormgeving van uw app wijzigen om de app aan te passen aan uw bedrijfsnormen. De geselecteerde vormgeving wordt toegepast op alle werkbladen in de app. Zodra de app is gepubliceerd, kunt u geen wijzigingen in de vormgeving van de app meer aanbrengen.

De volgende opties voor vormgeving zijn beschikbaar:

 • De leesrichting van de tekens in tekst- of cijferreeksen wijzigen.
 • Het standaard-app-thema wijzigen
 • Het aanwijsmenu voor alle visualisaties uitschakelen.
 • De achtergrondkleur voor de werkbladtitels wijzigen.
 • De tekenkleur van de titel van het werkblad wijzigen.
 • Een afbeelding, zoals een logo, toevoegen en uitlijnen.
Tip

Meer vormgevingsopties kunnen door een ontwikkelaar worden toegepast op een app via aangepaste thema-uitbreidingen.

Tabellen bieden ondersteuning voor aangepaste vormgeving. De aangepaste tabelvormgeving gaat voor de app-vormgeving.

App-opties openen

U kunt app-opties openen vanaf elke locatie in een niet-gepubliceerde app.

 1. Klik in een niet-gepubliceerde app op Meer en klik vervolgens op Instellingen om app-opties te openen.

 2. Klik op Annuleren om app-opties te sluiten.

Informatie App-opties zijn niet beschikbaar op een mobiel apparaat.
InformatieMet ingang van Qlik Sense juni 2018 zijn app-opties niet beschikbaar voor gepubliceerde apps, zelfs als er in de hulpbronnen van de App aangepaste beveiligingsregels met de actie Update zijn gedefinieerd.

De leesrichting wijzigen

 1. Klik in een niet-gepubliceerde app op Meer en klik vervolgens op Instellingen om app-opties te openen
 2. Selecteer onder Uiterlijk > Van rechts naar links de optie Aan of Uit.
InformatieAls een visualisatie wordt gedeeld via Qlik Sense Charts, heeft verandering van de leesrichting in de app ook gevolgen voor de leesrichting in het gedeelde diagram. Ga voor meer informatie naar De leesrichting is onjuist in mijn gedeelde diagram.

Het standaard-app-thema wijzigen

U kunt ook een van de standaardthema's van Qlik of een willekeurig aangepast thema toepassen dat u hebt gemaakt en geïnstalleerd.

De standaard Qlik-thema's zijn: 

 • Sense Horizon - Dit is het standaardthema wanneer u een nieuwe app maakt.

 • Sense Classic: biedt een compactere weergave van objecten en beperkt de ruimte tussen objecten.
 • Sense Focus: past de opvulling en ruimte om objecten aan en biedt aangewezen ruimte voor titels.
 • Sense Breeze: gebaseerd op Sense Focus, maar met andere kleurinstellingen.
 1. Klik in een niet-gepubliceerde app op Meer en klik vervolgens op Instellingen om app-opties te openen.
 2. Selecteer het thema dat u wilt toepassen in het vervolgkeuzemenu App-thema.
InformatieU kunt geen thema's wijzigen in gepubliceerde apps.

Aangepaste thema’s

U kunt aangepaste thema’s gebaseerd op uw bedrijfsstandaarden maken. Met thema’s kunt u een app heel precies vormgeven door voor de hele app, op globale of detailbasis, de kleuren te wijzigen, afbeeldingen en achtergronden toe te voegen en lettertypen, tekengrootten, tekengewichten en tekenstijlen te specificeren. U kunt ook kleurenpaletten definiëren en de specificaties voor marges, opvulling en ruimte rond objecten aanpassen.

TipAangepaste thema's zijn niet afhankelijk van de app. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld de kleuren wijzigt die zijn gedefinieerd in een aangepast thema, deze voor alle apps met dit thema worden bijgewerkt, zelfs als de app is gepubliceerd.

Als u een aangepast thema hebt gemaakt, slaat u dit als een uitbreiding op in Qlik Sense. Het JSON-bestand en alle aanvullende bronnen, zoals CSS-bestanden, worden gezipt en geïmporteerd als een uitbreiding in de Qlik Management Console (QMC). Dit maakt het toevoegen van beveiligingsregels in de QMC mogelijk waarmee kan worden beheerd tot welke thema's specifieke gebruikers toegang hebben.

Aangepaste thema's vindt u onder Aangepast in het vervolgkeuzemenu App-thema.

Vervolgkeuzemenu App-thema

Vervolgkeuzemenu App-thema.

Het aanwijsmenu uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om het aanwijsmenu uit te schakelen dat verschijnt als gebruikers er met de cursor op gaan staan. Dit heeft invloed op alle visualisaties in de app.

 

 1. Klik in een niet-gepubliceerde app op Meer en klik vervolgens op Instellingen om app-opties te openen.
 2. Klik op Aanwijsmenu voor visualisaties uitschakelen.

In de bewerkingsmodus kunt u het aanwijsmenu voor één visualisatie uitschakelen.

 1. Selecteer de visualisatie in de bewerkingsmodus.
 2. Ga in het eigenschappenvenster naar Uiterlijk > Algemeen.
 3. Selecteer Aanwijsmenu uitschakelen.

De tekenkleur van de titel van het werkblad wijzigen

De achtergrondkleur van de werkbladtitel kan worden ingesteld op een effen kleur of op een overgang van kleuren door twee kleuren te selecteren. Het lettertype van de werkbladtitel kan alleen op een effen kleur worden ingesteld.

InformatieAls u gebruikmaakt van een mobiel apparaat, wordt de achtergrond van de werkbladtitel weergegeven in één effen kleur zelfs als twee kleuren zijn ingesteld.

Bij het kiezen van kleuren, beschikt u over de volgende opties: 

 • Kies een kleur in het standaard kleurenpalet.
 • Stel een hexkleur in door 6 tekens te typen in het invoerveld #.
 • Klik op het palet om meer kleurenopties weer te geven:
  • Klik op het kleurenwiel om een kleur te selecteren.
  • Sleep de schuifregelaar om de kleurverzadiging te wijzigen.

Kies een kleur in het standaard kleurenpalet.

 1. Klik op Pijl-omlaag in de vervolgkeuzelijst voor een kleur.

  Het dialoogvenster wordt geopend en de standaardkleuren worden weergegeven.

 2. Klik op een van de kleuren in het palet.

  De kleur wordt geselecteerd.

 3. Klik buiten het dialoogvenster.

  Het dialoogvenster wordt gesloten.

Nu kunt u een kleur instellen door een selectie uit te voeren in het standaard kleurenpalet.

Het dialoogvenster Kleur met het standaardkleurenpalet en een blauwe kleur geselecteerd.

Standaardkleurenpalet.

Een hexkleur typen

 1. Klik op Pijl-omlaag in de vervolgkeuzelijst voor een kleur.

  Het dialoogvenster wordt geopend en de standaardkleuren worden weergegeven.

 2. Typ 6 tekens in het veld voor hexadecimale invoer: #.

  De kleur wordt geselecteerd in het palet.

 3. Klik buiten het dialoogvenster.

  Het dialoogvenster wordt gesloten.

Nu kunt u een kleur instellen door de 6 hexadecimale tekens te typen.

De geavanceerde kleurenopties gebruiken

 1. Klik op Pijl-omlaag in de vervolgkeuzelijst voor een kleur.

  Het dialoogvenster wordt geopend en de standaardkleuren worden weergegeven.

 2. Klik op Palet onderaan het dialoogvenster.

  Het dialoogvenster wijzigt en de geavanceerde opties worden weergegeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het kleurenwiel.

   De kleur verandert en de hexcode voor de kleur wordt bijgewerkt.

  • Sleep de schuifregelaar.

   De verzadiging verandert en de hexcode voor de kleur wordt bijgewerkt.

  Op beide manieren wordt een kleur geselecteerd.

 4. Klik buiten het dialoogvenster.

  Het dialoogvenster wordt gesloten.

Nu hebt u een kleur ingesteld door het kleurenwiel en/of de schuifregelaar te gebruiken.

Het dialoogvenster Kleur met de geavanceerde opties en een blauwe kleur geselecteerd.

Kleurenwiel.

Een afbeelding toevoegen

U kunt een afbeelding toevoegen aan de werkbladtitel, zoals een logo. De volgende indelingen worden ondersteund: .png, .jpg, .jpeg en .gif.

 1. Klik op de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding naast Afbeelding.

  De Mediabibliotheek wordt geopend.

 2. Klik op een map in de mediabibliotheek (bijvoorbeeld In app of Standaard).
 3. Selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen aan de werkbladtitel.

  Er wordt een voorbeeld van de afbeelding weergegeven.

 4. Klik op Invoegen.

  De afbeelding wordt toegevoegd.

Nu hebt u een afbeelding toegevoegd aan de werkbladtitel.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!