Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Switch..case..default..end switch

De besturingsopdracht switch is een constructie voor scriptselectie waarmee de uitvoering van het script, afhankelijk van de waarde van een uitdrukking, op verschillende manieren kan verlopen.

Syntaxis:  

Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch

InformatieOmdat de opdracht switch een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag geen van de vier mogelijke clausules (switch, case, default en end switch) het regeleinde overschrijden.

Argumenten:  

Argumenten voor switch
Argument Beschrijving
expression Een willekeurige uitdrukking.
valuelist Een door komma's gescheiden lijst waarden waarmee de waarde van de uitdrukking zal worden vergeleken. Uitvoering van het script wordt vervolgd met de opdrachten in de eerste groep waarvoor een waarde in valuelist is gevonden die gelijk is aan de waarde in de uitdrukking. Elke waarde in valuelist kan een willekeurige uitdrukking zijn. Als in geen van de case-opdrachten een overeenkomst is gevonden, worden de opdrachten achter default, indien gespecificeerd, uitgevoerd.
statements Een willekeurige groep van een of meer QlikView-scriptopdrachten.

Voorbeeld:  

Switch I

Case 1

LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;

Case 2

LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;

Default

LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;

End Switch

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com