Ga naar hoofdinhoud

Structuring an app using sheets

Sheets structure your ideas and purpose of your app. When you create an new app, it is good practice to first build a structure of empty sheets, where each sheet represents an idea or a goal. This gives a good overview of the app.

Overview

For example, you are creating an overview of your company's key metrics, sales, and margins by state, region, and product. Instead of having all this information in one place, you could structure it by having one sheet for each purpose.

Each sheet has a purpose and an idea of its own.

Three different sheets.

A sheet is where charts and tables for data visualization are placed. An app can include several sheets. The selections that you make affect visualizations, regardless of which sheets they are on.

An example of a sheet with boxes on the left to select and filter out the data to be presented in the visualizations on the right.

Sheet with visualizations.

Creating a new sheet

You can create a new sheet from the app overview or from the sheet navigator.

TipYou access the sheet navigator from the sheet view by clicking App objects in the toolbar.

Doe het volgende:

 1. From the app overview, click App objects to view the sheets.
 2. Click Create new or Create new sheet.
 3. Give your sheet a title and add a description.
 4. Click outside the text area to save the title and description.

A new sheet is created. Your sheets are private until you make them public. For more information, see Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties.

De titel en beschrijving van een werkblad wijzigen

U kunt de titel en beschrijving van uw werkbladen wijzigen. U kunt een werkblad met een vaste titel gebruiken of een werkblad met een dynamische titel gebaseerd op een uitdrukking.

 1. Klik in het app-overzicht op App-objecten om de werkbladen weer te geven.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u zich in de rasterweergave bevindt, Rasterweergave, klikt u op de werkbladtitel en vervolgens op Bewerken.
  • Als u zich in de lijstweergave bevindt, Lijstweergave, klikt u op Bewerken.
 3. Bewerk Titel en Beschrijving.
 4. Klik buiten het tekstgebied.
Uw wijzigingen worden opgeslagen.
Tip

U kunt ook de titel van een werkblad wijzigen door erop te klikken in de werkbladeditor.

In Geavanceerde opties kunt u de titel en beschrijving wijzigen in het deelvenster Werkbladeigenschappen.

Gebruik maken van een werkblad met dynamische titel

In Geavanceerde opties kunt u een werkblad met een dynamische titel instellen gebaseerd op een uitdrukking in de eigenschap Titeluitdrukking van het deelvenster werkbladeigenschappen. U kunt elke gewenste geldige diagramuitdrukking gebruiken.Ga voor meer informatie naar Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties.

Als u een dynamische titel van het werkblad instelt, wordt de vaste titel (Titel) niet gebruikt.

Voorwaarde weergeven instellen voor een werkblad

U kunt een voorwaarde instellen op Voorwaarde weergeven voor het weergeven of verbergen van een werkblad in een app, afhankelijk van het feit of een uitdrukking als Waar of Niet waar wordt geëvalueerd. Het werkblad wordt alleen getoond als de uitdrukking als Waar wordt geëvalueerd. Door een werkblad te verbergen worden er in een app geen gegevens verborgen of uitgesloten.

U kunt bijvoorbeeld een werkblad maken dat alleen zichtbaar is als bepaalde waarden in uw gegevens aanwezig zijn. Doorgaans moet u een if -functie gebruiken.Ga voor meer informatie naar if - script- en diagramfunctie.

De miniatuur van een werkblad wijzigen

In Geavanceerde opties kunt u de standaardminiatuur vervangen om het onderscheid tussen werkbladen in het app-overzicht en het navigatievenster van het werkblad te vergemakkelijken. U kunt een van de standaardafbeeldingen of een eigen afbeelding gebruiken.

Houd rekening met het volgende:

 • De volgende indelingen worden ondersteund: .png, .jpg, .jpeg en .gif.
 • De optimale hoogte/breedteverhouding van een miniatuur is 8:5 (breedte:hoogte).
 • U kunt alleen de miniatuur van een privéwerkblad toevoegen of wijzigen.
 1. Klik in het app-overzicht op App-objecten om de werkbladen weer te geven.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u zich in de rasterweergave bevindt, Rasterweergave, klikt u op de werkbladtitel en vervolgens op Bewerken.
  • Als u zich in de lijstweergave bevindt, Lijstweergave, klikt u op Bewerken.
 3. Klik op Afbeelding in de standaardminiatuur.

  De Mediabibliotheek wordt geopend.

 4. Klik op een map in de mediabibliotheek, bijvoorbeeld In app of Standaard.

 5. Selecteer de afbeelding die u als miniatuur wilt gebruiken voor het werkblad en klik op Invoegen.
 6. Klik op Vinkje om het bewerken te beëindigen.

De afbeelding die u hebt geselecteerd wordt nu gebruikt als miniatuur voor het werkblad en is zichtbaar in het navigatievenster voor het werkblad en in het app-overzicht.

TipU kunt ook de miniatuur van een werkblad wijzigen in de rechterbovenhoek van het navigatievenster van het werkblad of in het venster Werkbladeigenschappen.

Zie Een Qlik Sense-site beheren voor meer informatie: Objecten uploaden naar inhoudsbibliotheken (alleen in het Engels)

De rastergrootte van een werkblad wijzigen

U kunt de rastergrootte van het werkblad aanpassen zodat er meer visualisaties op een werkblad passen, of om meer controle te hebben over de manier waarop visualisaties worden geplaatst. Het raster wordt weergegeven wanneer u een visualisatie toevoegt, verplaatst of het formaat ervan wijzigt.

De rastergrootte kan worden gewijzigd in het deelvenster Werkbladeigenschappen.

Het venster werkbladeigenschappen

 • Wijzig de instelling Rasterafstand in Werkbladeigenschappen van Breed (de standaardoptie) naar Gemiddeld of Smal.

Het werkbladraster is nu compacter en de vierkanten van het raster zijn kleiner.

Grootte van werkblad aanpassen

Qlik Sense gebruikt standaard een responsieve lay-out voor werkbladen, die het werkblad aanpast aan de schermafmeting van de gebruiker. U kunt een aangepaste hoogte en breedte instellen voor het werkblad als u een niet-responsieve lay-out voor uw werkbladen wilt gebruiken. Zo waarborgt u dat uw dashboard precies zo aan gebruikers wordt getoond als u het hebt gemaakt, zonder aanpassingen voor responsiviteit. U kunt de hoogte en breedte van een werkblad op elke waarde tussen 300 en 4000 pixels instellen.

Als de PDF -download van uw werkblad te ver is ingezoomd, wordt aanbevolen om Papierformaat te wijzigen van Responsief in Aangepast.

InformatieAls u Grootte van werkblad wijzigt van Responsief in Aangepast, kan dit invloed hebben op de interactieve ervaring van zakelijke gebruikers. Als de opmaak van de rapportuitvoer belangrijk is, overweeg dan om een app speciaal voor rapporten te maken zodat u meer controle hebt over thema's en de lay-out.

Wanneer een werkblad een aangepaste grootte gebruikt, kunt u de rasterafstand wijzigen, maar kunt u niet Werkblad uitbreiden gebruiken om de grootte te wijzigen.

Voor responsieve werkbladen die niet zijn uitgebreid, heeft een geëxporteerde PDF van het werkblad de volgende eigenschappen:

 • Liggende schermstand: 1680 by 1120 pixels
 • Staande schermstand: 1120 by 1680 pixels

Als u een aangepast werkblad gebruikt, worden bij de PDF -uitvoer de aangepaste pixelwaarden voor breedte en hoogte behouden.

Als u de werkbladgrootte wijzigt van Reageert in Aangepast, dan kan dit van invloed zijn op de duidelijkheid van de PDF-uitvoer. Als u handmatig een werkblad met aangepaste grootte exporteert als een PDF, moet u het volgende doen:

 • Staande stand: waarden van 1680 x 1120 pixels of een verhouding van 1:1,5

 • Liggende stand: waarden van 1680 x 1120 pixels of een verhouding van 1,5:1

Uitgebreide werkbladen en werkbladen met een aangepaste grootte hebben mogelijk een PDF-output van lagere kwaliteit als het werkblad te groot is om duidelijk op een enkele PDF-pagina te worden weergegeven.

 1. Wijzig de instelling Grootte van werkblad van Responsief naar Aangepast.
 2. Voer een breedte van het werkblad in pixels in.

 3. Voer een hoogte van het werkblad in pixels in.

De lay-out op klein scherm wijzigen

Werkbladen worden standaard weergegeven in de Lijstweergave wanneer deze op een klein scherm worden bekeken. U kunt deze wijzigen om als raster te worden weergegeven. Werkbladen moeten zijn ingesteld op responsieve lay-out om op kleine schermen als raster te worden weergegeven.

Een werkblad op een klein scherm in Lijstweergave (links) en Rasterweegave (rechts)

Vergelijking van werkblad in Lijstweergave en in Rasterweergave op kleinere schermen

In de Rasterweergave wordt een klein voorbeeld van uw visualisaties getoond. In de lijstweergave worden alleen de visualisatietitels getoond.

 1. Ga onder Werkbladeigenschappen naar Lay-out op klein scherm.
 2. Selecteer Rasterweergave in de vervolgkeuzelijst.

Het gebied van een werkblad uitbreiden

U kunt het gebied van een werkblad verticaal uitbreiden als u meer visualisaties wilt toevoegen dan dat er op een scherm passen.

Informatie

Gedownloade werkladen met een aangepaste grootte hebben mogelijk een PDF-output van lagere kwaliteit als het werkblad te groot is om duidelijk op een enkele PDF-pagina te worden weergegeven.

Houd rekening met het volgende:

 • U moet dan Werkblad uitbreiden activeren onder Werkbladeigenschappen.
 • Met elke uitbreiding wordt 50% van de oorspronkelijke hoogte van het werkblad toegevoegd.
 • Als u visualisaties hebt die kunnen worden geschoven, kan dit conflicten veroorzaken met de mogelijkheid om te schuiven in een uitgebreid werkblad. U kunt het beste lege ruimte overlaten voor het schuiven wanneer u het werkblad ontwerpt.

U kunt het werkblad op twee verschillende manieren uitbreiden:

 • Sleep een object naar de onderkant van het werkblad en zet het neer in het neerzetgebied dat wordt weergegeven.
 • Schakel Werkblad uitbreiden in onder Werkbladeigenschappen.

Het werkblad is nu uitgebreid met 50% ten opzichte van de oorspronkelijke hoogte. U kunt verticaal door het werkblad schuiven voor toegang tot alle inhoud.

Adding actions to sheets

You can add actions to sheets that trigger when users navigate to those sheets. For example, you could automatically clear selections in the app when users navigate to a particular sheet.

For more information, see Acties toevoegen aan werkbladen.

Items kopiëren, vervangen en verplaatsen op werkbladen

U kunt items kopiëren, vervangen en verplaatsen binnen een werkblad en tussen werkbladen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Door met de rechtermuisknop te klikken en Knippen, Kopiëren en Plakken te selecteren.
 • Met de sneltoetsen Ctrl+C, Ctrl+X en Ctrl+V.
 • Met de werkbalk met bewerkingsopties op het werkblad (Knippen, Kopiëren en Plakken). (Geavanceerde opties)

Een werkblad dupliceren

U kunt elk werkblad dupliceren, ongeacht of het een werkblad is dat deel uitmaakt van de app of een werkblad dat u zelf hebt gemaakt. Het doel van het dupliceren van werkbladen is tijd besparen door inhoud te hergebruiken en u de mogelijkheid bieden om het gedupliceerde werkblad te wijzigen zodat het beter aansluit bij uw wensen. Een gedupliceerd werkblad bevat dezelfde visualisaties als het oorspronkelijke werkblad en is gekoppeld aan dezelfde masteritems. Het gedupliceerde werkblad is een zelfstandig werkblad zonder relatie met het oorspronkelijke werkblad. Gedupliceerde werkbladen worden weergegeven onder Mijn werkbladen in het app-overzicht en in de navigatiefunctie van het werkblad.

U kunt een werkblad op de volgende manieren dupliceren:

 • Klik op Dupliceren in het snelmenu van een werkblad in het app-overzicht of in de werkblad-navigator.
 • Klik op Werkblad dupliceren in het algemene menu in het app-overzicht of in de werkbladweergave.