Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

GeoAggrGeometry - kod ve grafik fonksiyonu

GeoAggrGeometry(), birkaç alanı büyük bir alanda birleştirmek için kullanılabilir; örneğin birkaç alt bölge tek bir bölgede birleştirilebilir.

Söz Dizimi:  

GeoAggrGeometry(field_name)

Dönüş verileri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Temsil edilecek coğrafyayı içeren bir alana başvuran alan veya ifade. Bu, enlem ve boylamı veya bir alanı gösteren bir nokta (veya nokta kümesi) olabilir.

Normalde, GeoAggrGeometry() jeo-uzamsal sınır verilerini birleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, her alan için şehirdeki banliyölerde ve satış gelirlerinde posta kodu alanlarınız olabilir. Satış elemanının bölgesi birkaç posta kodu alanını kapsıyorsa, toplam satışları her alan yerine satış bölgesine göre sunmak ve sonuçları renkle doldurulmuş bir haritada göstermek yararlı olabilir.

GeoAggrGeometry(), tek tek banliyö geometrilerinin toplamını hesaplayabilir ve veri modelinde birleştirilmiş bölge geometrisini oluşturabilir. Bu durumda satış bölgesi sınırları ayarlanırsa, veriler yeniden yüklendiğinde birleştirilen yeni sınırlar ve gelir haritada gösterilir.

GeoAggrGeometry() bir toplama fonksiyonu olduğundan, bunu kodda kullanırsanız Group by cümlesi içeren bir LOAD deyimi gerekir.

İpucu notu GeoAggrGeometry() kullanılarak oluşturulan haritaların sınır çizgileri, birleştirilen alanların çizgileridir. Önceden toplanmış alanların sınır çizgilerini ayrı ayrı görüntülemek isterseniz GeoReduceGeometry() kullanın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!