Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

GeoAggrGeometry — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja GeoAggrGeometry() służy do agregacji obszarów w jeden większy obszar, na przykład w celu agregacji kilku podregionów w jeden region.

Składnia:  

GeoAggrGeometry(field_name)

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
field_name Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i szerokością geograficzną, albo obszar.

Funkcja GeoAggrGeometry() może zwykle być stosowana w celu łączenia danych granic geoprzestrzennych. Na przykład mogą istnieć obszary przypisane do kodów pocztowych dla dzielnic podmiejskich w mieście oraz przychody ze sprzedaży dla poszczególnych obszarów. Jeśli terytorium sprzedawcy obejmuje kilka obszarów kodów pocztowych, użyteczne może być przedstawienie sprzedaży łącznej według terytoriów sprzedaży, a nie dla poszczególnych obszarów, a następnie pokazanie wyników na mapie z pokolorowanymi polami.

Za pomocą funkcji GeoAggrGeometry() można obliczyć agregację geometrii poszczególnych dzielnic i wygenerować geometrię scalonego terytorium w modelu danych. Jeśli następnie granice terytorium zostaną zmienione, wówczas do danych zostaną przeładowane nowe scalone granice, a przychody zostaną odzwierciedlone na mapie.

GeoAggrGeometry() jest funkcją agregacji, dlatego użycie jej w skrypcie powoduje konieczność użycia instrukcji LOAD z klauzulą Group by.

WskazówkaZa pomocą linii granic na mapach utworzonych z użyciem funkcji GeoAggrGeometry() przedstawione są linie obszarów po scaleniu. Jeśli wymagane jest wyświetlenie poszczególnych granic obszarów przed agregacją, należy użyć funkcji GeoReduceGeometry().

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!