Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri kod dosyasını düzenleme

Kodu, Veri yükleme düzenleyicisi'nin metin düzenleyicisine yazarsınız. Burada, verileri seçerken oluşturduğunuz LOAD veya SELECT deyimlerinde manuel değişiklikler yapabilir ve yeni kod yazabilirsiniz.

Qlik Sense kod söz dizimi kullanılarak yazılması gereken kod, farklı öğelerin ayırt edilmesini kolaylaştırmak için renk kodlamalıdır. Yorumlar yeşille, Qlik Sense söz dizimi anahtar sözcükleri ise maviyle vurgulanır. Her bir kod satırı numaralandırılmıştır.

Kod dosyasını geliştirmenize yardımcı olmak için düzenleyicide kullanılabilecek birkaç fonksiyon mevcuttur ve bu bölümde açıklanmıştır.

Komutlar ve fonksiyonlar için söz dizimi yardımına erişim

Qlik Sense söz dizimi anahtar sözcüğü için söz dizimi yardımına erişmenin birkaç yolu vardır.

Yardım portalına erişim

İki farklı yolla Qlik Sense yardım portalındaki ayrıntılı yardıma erişebilirsiniz.

 • Söz dizimi yardım moduna girmek için araç çubuğunda Yardım seçeneğine tıklayın. Söz dizimi yardım modunda, söz dizimi yardımına erişmek için söz dizimi anahtar sözcüğüne (mavi olarak gösterilir ve altı çizilidir) tıklayabilirsiniz.

 • İmleci anahtar sözcüğün içine veya sonuna getirin ve Ctrl+H'ye basın.

 • Bilgi notuSöz dizimi yardım modunda kodu düzenleyebilirsiniz.

Otomatik tamamlama fonksiyonunu kullanma

Qlik Sense kod anahtar sözcüğünü yazmaya başlarsanız, size aralarından seçim yapabileceğiniz eşleşen anahtar sözcüklerinin otomatik tamamlama listesi sunulur. Siz yazdıkça liste daralmaya devam eder, böylece önerilen söz dizimi ve parametreleri içeren şablonlar arasından seçim yapabilirsiniz. Bir araç ipucunda, parametreler ve ek deyimleri içeren fonksiyon söz diziminin yanı sıra deyimin veya fonksiyonun yardım portalı açıklaması bağlantısı da görüntülenir.

İpucu notu

Ayrıca anahtar sözcük listesini göstermek için Ctrl+Boşluk, araç ipucunu göstermek için ise Ctrl+Shift+Boşluk klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Hazırlanmış bir test kodunu ekleme

Satır içi veri alanları kümesi yükleyecek hazırlanmış bir test kodunu ekleyebilirsiniz. Bunu, test amaçları için hızla bir veri kümesi oluşturmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 • Ctrl + 00 tuşlarına basın.

Test kodu, koda eklenir.

Kodu girintileme

Bir kodu, okunabilirliğini artırmak için girintileyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Girintiyi artırmak için bir veya birkaç satır seçin.
 2. Metni girintilemek (girintiyi artırmak) için Girinti veya girintiyi azaltmak için Girintiyi Kaldır seçeneğine tıklayın.

İpucu notu

Klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz:

Tab (girintile)

Shift+Tab (girintiyi azalt)

Metni arama ve değiştirme

Kod bölümleriyle metin arayıp değiştirebilirsiniz.

Metin arama

Veri yükleme düzenleyicisini açın. Aşağıdakileri yapın:

 1. Araç çubuğunda Search seçeneğine tıklayın.

  Arama açılan diyalog penceresi görüntülenir.

 2. Arama kutusuna bulmak istediğiniz metni yazın.

  Arama sonuçları, kodun geçerli bölümünde vurgulanır. Ayrıca, bulunan metin örneklerinin sayısı bölüm etiketinin yanında gösterilir.

 3. Önceki ve İleri seçeneklerine tıklayarak sonuçlara göz atabilirsiniz.
 4. Arama diyalog penceresini kapatmak için araç çubuğunda Search seçeneğine tıklayın.
İpucu notuAyrıca, tüm kod bölümlerinde arama yapmak için Tüm bölümlerde ara'yı da seçebilirsiniz. Bulunan metin örneklerinin sayısı her bölüm etiketinin yanında gösterilir. Büyük/küçük harf duyarlı aramalar yapmak için Büyük/küçük harf eşleştir'i seçebilirsiniz.

Metni değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Araç çubuğunda Search seçeneğine tıklayın.

  Arama açılan diyalog penceresi görüntülenir.

 2. Arama kutusuna bulmak istediğiniz metni yazın.
 3. Yeni metni değiştir kutusuna yazın ve Değiştir'e tıklayın.
 4. Arama metninin bir sonraki örneğini bulmak için İleri seçeneğine tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metni değiştirmek için Değiştir'e tıklayın.
  • Metin bulmak için İleri seçeneğine tıklayın.
 5. Arama diyalog penceresini kapatmak için araç çubuğunda Search seçeneğine tıklayın.
İpucu notuGeçerli kod bölümünde arama metninin tüm örneklerini değiştirmek için Bölüm içinde tümünü değiştir'e de tıklayabilirsiniz. Değiştir fonksiyonu büyük/küçük harf duyarlıdır ve değiştirilen metinde, değiştir alanındaki büyük/küçük harf kullanımı uygulanacaktır. Kaç örneğin değiştirildiği hakkında bilgi veren bir mesaj gösterilir.

Kod içine yorum ekleme

Koda yorumlar ekleyebilir veya yorum işaretlerini kullanarak kodun belirli bölümlerini devre dışı bırakabilirsiniz. // işaretinin (iki eğik çizgi) sağına doğru devam eden bir satırdaki tüm metinler yorum olarak değerlendirilir ve kod çalıştırıldığında yürütülmez.

Veri yükleme düzenleyicisi araç çubuğu, kod için yorum ekleme veya yorum kaldırma kısayolu içerir. Fonksiyon açma/kapama düğmesi olarak çalışır. Yani, seçilen koda yorum eklenmemişse yorum eklenecek veya yorum eklenmişse yorum kaldırılacaktır.

Yorum ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yorum eklenmemiş bir veya daha fazla kod satırı seçin ya da imleci satırın başına ekleyin.
 2. Derlemeden Çıkar / Derlemeye Kat öğesine tıklayın veya Ctrl + K tuşlarına basın.

Seçilen koda yorum eklenir.

Yorumu kaldırma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yorum eklenmiş bir veya daha fazla kod satırı seçin ya da imleci yorum eklenen satırın başına ekleyin.
 2. Derlemeden Çıkar / Derlemeye Kat öğesine tıklayın veya Ctrl + K tuşlarına basın.

Seçilen kod, kodun geri kalanıyla birlikte yürütülür.

İpucu notu

Koda yorum eklemenin birkaç yolu daha vardır:

 • Rem deyimi kullanılarak.
 • Kodun bir bölümü /* ve */ içine alınarak.

Örnek:  

Rem This is a comment ;
 
/* This is a comment
that spans two lines */
 
// This is a comment as well

Rem hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Rem.

Kodun tamamını seçme

Geçerli kod bölümündeki kodun tamamını seçebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 • Ctrl + A tuşlarına basın.

Geçerli bölümdeki kodun tamamı seçilir.

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!