Ana içeriğe geç

Insight Advisor analiz türleri

Insight Advisor, çok çeşitli analiz türleri kullanarak sonuçlar sağlar. Bu analiz türleri, oluşturulan grafikler için en iyi uygulama görselleştirmeleri sağlar.

Sorgunun girişlerine ve verilerinizin özelliklerine bağlı olarak farklı analiz türleri kullanılır. Qlik cognitive engine, kullanılabilir verilere bağlı olarak sorgunuz için en iyi analiz türünü belirler. Aşağıdaki tabloda analiz türleri açıklanmaktadır. Her bir analiz türü için bazı koşullar listelenmemektedir. Tabloda ayrıca bir Insight Advisor analizini düzenlerken alternatif olarak kullanılabilecek grafikler de listelenir.

Analiz türleri
Analiz türü Açıklama Boyutlar Hesaplamalar
Kırılım Bir hesaplamaya görece katkıların dökümünü sağlayan iç içe veri boyutlarını görüntüleme. 2-3 1
Döküm (jeouzamsal) Verileri basit ve hiyerarşik coğrafi bölünmeler halinde gruplama. 1-2 1-2
Hesaplanan ölçüm (KPI) Verili bir işletme dilimindeki veya boyuttaki performansı bir kilit performans göstergesi (KPI) kullanarak özetleme. 0 1-2
Küme (k-ortalama)

Makine öğrenmesi k-ortalama algoritması kullanarak bir boyut üzerindeki 2 hesaplamadan benzerliklere göre toplanan veri noktalarını kümeleme.

1 2
Karşılaştırma Bir boyutun iki hesaplamasını karşılaştırma. 1 2
Korelasyon

İki veri değeri arasındaki birbirini tamamlayıcı ve ters ilişkileri belirleme.

0-2 2
Karşılıklı bilgi

Rasgele veri dağılımları uygulayan bir makine öğrenmesi algoritması kullanarak değer çiftleri arasında bir kesinlik hesaplaması oluşturma.

Bağımlılık göstergesi yüzde 0 (bağımlılık yok) ile yüzde 100 (güçlü bağımlılık) arasında değişir.

Karşılıklı bilgi, hedef olarak bir alanı (ölçü veya boyut) seçer ve ardından sürücü olarak 1 ila 10 boyut veya hesaplama seçer.

Aynı alanlar veya seçimler için bu analiz türünün sonuçları rasgele veri seçimi nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

değişken değişken
Genel Bakış

Veri aralıklarının mutlak bir hesaplama açısından birbiriyle ilişkisini betimleme.

1-2 1
Dönem değişiklikleri

Farklı zaman dönemleri genelinde boyutlar için hesaplamaları, sıralaması ve karşılaştırma analizi olan bir sayfa oluşturma.

Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.

1-2 1
Dönem değişiklikleri (ayrıntılı)

Farklı zaman dönemleri genelinde bir boyutlar hiyerarşisi için hesaplamaları, sıralaması ve karşılaştırma analizi olan bir sayfa oluşturma.

Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.

1 1
Dönem karşılaştırması

Zaman dönemleri arasında boyutları karşılaştırma.

Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.

1 1
Dönem içinde dönem (seçili)

Zaman dönemleri arasında boyutları karşılaştırma. Boyut değerlerini seçmek için bir filtre bölmesi içerir.

Sorgunun parçası olarak autoCalendar'dan türetilen alan seçili halde bir geçici alan gerektirir.

1-3 1
İşlem kontrolü (ortalama) Ortalama değerleri temel alan beklenen istatistiksel aralıklara kıyasla verileri izleme. 1 tarih/saat boyutu 1
İşlem kontrolü (yuvarlanan ortalama) Yakın değerleri temel alan beklenen istatistiksel aralıklara kıyasla verileri izleme. 1 tarih/saat boyutu 1
Sıralama Bir hesaplamadaki görece öneme göre boyut değerlerini sıralama. 1-2 1
Sıralama (gruplandırılmış) Bir hesaplamadaki görece öneme göre hiyerarşik boyut değerlerini sıralama. 1-2 1
Görece önem

Bütüne katkıda bulunan boyut değerlerinin büyüklüğünü gösterme. Pareto veya 80-20 katkı analizi yapmak için de kullanılabilir.

1 1
Zaman içindeki eğilim Zaman içindeki veri eğilimlerini, isteğe bağlı olarak düşük nicelikli bir boyuta göre dökümü yapılmış olarak gösterme. 1 tarih/saat boyutu ve isteğe bağlı olarak 1 diğer boyut 1-3
Değerler (tablo) Hesaplamaları ve boyutları gösteren satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş olarak verileri gösterme. 0-10 0-10
Bugüne kadar

Önceki yılın aynı dönemine göre boyutları karşılaştırma.

1 1

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!