Ana içeriğe geç Skip to complementary content

OLE DB

Qlik Sense, harici veri kaynaklarına bağlantı için OLE DB (Object Linking and Embedding, Database) arayüzünü destekler. OLE DB ile çok sayıda harici veritabanına erişilebilir.

OLE DB veri bağlantısı ayarları

OLE DB veri bağlantısı ayarları
UI öğesi Açıklama
Sağlayıcı

Mevcut sağlayıcılar listesinden Sağlayıcı seçin. Yalnızca yeni bir bağlantı oluşturduğunuzda kullanılabilir.

Veri kaynağı

Bağlantı kurulacak Veri kaynağı'nın adını yazın. Bu, sunucu adı veya bazı durumlarda veritabanı dosyasının yolu olabilir. Bu, kullandığınız OLE DB sağlayıcısına bağlıdır. Yalnızca yeni bir bağlantı oluşturduğunuzda kullanılabilir.

Örnek:  

Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider seçtiyseniz, tam dosya yolu ile birlikte Access veritabanı dosyasının dosya adını girin:

C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps\Tutorial source files\Sales.accdb

Uyarı notuVeri kaynağıyla bağlantı kurulamazsa, bir uyarı mesajı görüntülenir.
Bağlantı dizgesi Veri kaynağıyla bağlantı kurulurken kullanılacak bağlantı dizgesi. Dizge, Sağlayıcı ve Veri kaynağı için referanslar içerir. Yalnızca bir bağlantıyı düzenlediğinizde kullanılabilir.
Windows tümleşik güvenliği Bu seçenek ile Qlik Sense hizmetini çalıştıran kullanıcının mevcut Windows kimlik bilgilerini kullanırsınız.
Belirli kullanıcı adı ve parola Bu seçenek ile veri kaynağı oturum açma kimlik bilgileri için Kullanıcı adı ve Parola girmeniz gerekir.
Kullanıcı adı

Veri kaynağı tarafından gerekli kılınmışsa bağlantı için kullanılacak kullanıcı adı.

Windows tümleşik güvenlik kullanıyorsanız veya veri kaynağı kimlik bilgileri gerektirmiyorsa bu alanı boş bırakın.

Parola

Veri kaynağı tarafından gerekli kılınmışsa bağlantı için kullanılacak parola.

Windows tümleşik güvenlik kullanıyorsanız veya veri kaynağı kimlik bilgileri gerektirmiyorsa bu alanı boş bırakın.

Yükleme

Veritabanı seç...

Bağlantıyı test etmek istiyorsanız, Yükle'yi ve ardından veri bağlantısı kurulurken kullanılacak veritabanı için Veritabanı seç... öğesini seçin.

Bilgi notuVeri bağlantısından veri seçerken, veri kaynağının diğer tüm mevcut veritabanlarını kullanmaya devam edebilirsiniz.
Ad Veri bağlantısının adı.

Dosya tabanlı OLE DB veri bağlantılarına bağlanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurları

Dosya tabanlı sürücüleri kullanan OLE DB veri bağlantıları, bağlantı dizgesindeki bağlı veri dosyasının yolunu açığa çıkaracaktır. Yol, veri seçimi diyalog penceresinde veya belirli SQL sorgularında bağlantı düzenlenirken açığa çıkarılabilir.

Bu durumda, mümkünse klasör veri bağlantısı kullanarak veri dosyasıyla bağlantı kurmanız önerilir.

Tablolardaki büyük veri kümelerinin önizlemesini durdurma

Büyük veri kümeleriniz varsa ve Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi'ne OLE DB veri kaynakları eklerken bir veri önizlemesi görmek istemiyorsanız OLE DB veri bağlantınızı seçerken Shift tuşunu basılı tutun.