Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

ODBC

ODBC Veri kaynaklarından veri yükleme

 • En yaygın ODBC kaynaklarını destekleyen Qlik ODBC Connector Package içindeki Database bağlayıcılarını kullanabilirsiniz. Bu Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator kullanmaya gerek kalmadan Qlik Sense içinde veri kaynağı tanımlamanızı sağlar. ODBC Connector Package uygulamasındaki Qlik lisanslı ODBC sürücülerinden biriyle doğrudan veritabanına bağlanmak için, Qlik Connectors yardım sitesinde Database bağlayıcılarına yönelik talimatlara bakın.

 • Söz konusu DBMS için bir ODBC sürücüsü yükleyebilir ve DSN veri kaynağı oluşturabilirsiniz. Bu bölümde bu işlem açıklanmaktadır.

DBMS'e (Database Management System) Qlik Sense ile ODBC üzerinden erişebilirsiniz:

Bilgi notuYeni bağlantı oluştur (ODBC) diyalog penceresinde yapılandırılmış Kullanıcı DSN’si görüntülenir. Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanırken DSN bağlantıları listesinde ODBC Connector Package öğesine dahil edilmiş ODBC sürücüleri görüntülenir. Bunlar ada eklenmiş "Qlik-" ile tanımlanır (örneğin Qlik-db2). Bu sürücüler, yeni ODBC bağlantısı oluşturmak için kullanılamaz. ODBC Connector Package öğesindeki veritabanı bağlantıları tarafından özel olarak kullanır. Qlik Sense uygulamasını bir sunucu ortamında kullandığınızda ODBC Connector Package öğesindeki ODBC sürücüleri görüntülenmez.

Alternatif seçenek, veritabanından verileri Qlik Sense ile okunabilen bir dosyaya dışarı aktarmaktır.

Normalde, bazı ODBC sürücüleri Microsoft Windows ile yüklenir. Ek sürücüler yazılım satıcılarından satın alınabilir, İnternet'te bulunabilir veya DBMS üreticisinden teslim edilebilir. Bazı sürücüler serbestçe yeniden dağıtılır.

Bilgi notuSunucu ortamında Microsoft Access Veritabanı sürücüsünün sınırlamaları vardır. Sorunları engellemek için SQL Server Express Edition'ı kullanın.
Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable.

Burada açıklanan ODBC arayüzü, istemci bilgisayarın arayüzüdür. Plan, bir ağ sunucusun üzerindeki bir çoklu kullanıcı ilişkisel veritabanına erişmek için ODBC'yi kullanmayı içerir; istemcinin sunucu üzerindeki veritabanına erişmesine olanak tanıyan ek DBMS yazılımı gerekli olabilir. Gerekli yazılım hakkında daha fazla bilgi için DBMS tedarikçisiyle bağlantı kurun.

ODBC veri bağlantısı ayarları

ODBC veri bağlantısı ayarları
UI öğesi Açıklama
Kullanıcı DSN'si

Sistem DSN'si

Bağlantı kurulacak DSN türünü seçin.

Kullanıcı DSN'si kaynakları için 32 bit bağlantı kullan seçeneğiyle 32 bit sürücünün kullanılmasını belirtmeniz gerekir.

Sistem DSN'si bağlantıları, 32 bit veya 64 bit'e göre filtrelenir.

Single Sign-On

Single Sign-On (SSO) seçeneğini SAP HANA veri kaynaklarına bağlanırken etkinleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense ile SAML Tek Oturum Açma için SAP HANA'yı Yapılandırma (yalnızca İngilizce).

Bu seçenek belirlenmezse Kullanıcı adı ve Parola'da kimlik bilgilerini belirtmediğiniz sürece altyapı hizmeti kullanıcı kimlik bilgileri kullanılır.

Bu seçenek belirlenirse, Altyapı hizmeti kullanıcısı veya Kullanıcı adı / Parola kimlik bilgileri kullanılarak Windows oturumu açılır ve ardından geçerli kullanıcı kimlik bilgileri kullanılarak SAML (SAP HANA) oturumu açılır.

Kullanıcı adı

Veri kaynağı tarafından gerekli kılınmışsa bağlantı için kullanılacak kullanıcı adı.

Altyapı hizmeti kullanıcı kimlik bilgilerini kullanmak isterseniz veya veri kaynağı kimlik bilgileri gerektirmezse bu alanı boş bırakın.

Parola

Veri kaynağı tarafından gerekli kılınmışsa bağlantı için kullanılacak parola.

Altyapı hizmeti kullanıcı kimlik bilgilerini kullanmak isterseniz veya veri kaynağı kimlik bilgileri gerektirmezse bu alanı boş bırakın.

Ad Veri bağlantısının adı.

ODBC sürücüleri ekleme

Qlik Sense uygulamasının veritabanınıza erişmesini sağlamak amacıyla, DBMS (DataBase Management System) öğeniz için bir ODBC sürücüsü yüklenmiş olmalıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen kullandığınız DBMS'nin belgelerine bakın.

Qlik Sense uygulamasının veritabanınıza erişmesini sağlamak amacıyla, DBMS öğeniz için bir ODBC sürücüsü yüklenmiş olmalıdır. Bu harici bir yazılımdır. Bu nedenle aşağıdaki yönergeler, tüm satıcıların yazılımlarıyla uyuşmayabilir. Ayrıntılar için, kullandığınız DBMS belgelerine bakın.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Denetim Masası'nda Yönetimsel Araçlar simgesine çift tıklayın.
 2. Veri Kaynakları (ODBC) simgesine çift tıklayın.

  ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi diyalog penceresi görüntülenir.

 3. Qlik Sense ile kullanılacak veritabanını seçin.
 4. Veri Kaynakları diyalog penceresinde Sürücüler sekmesini seçin.

  Sürücüler sekmesinde, yüklenmiş ODBC sürücülerinin listesini görebilirsiniz. DBMS listede yer almıyorsa sürücüsünü yüklemeniz gerekir. ODBC sürücüsüyle birlikte gelen yükleme programını (örneğin, Microsoft ODBC yükleme programı) çalıştırın.

ODBC yapılandırmasının 64 bit ve 32 bit sürümleri

Microsoft Windows işletim sisteminin 64 bit sürümü, Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator aracının (Odbcad32.exe) aşağıdaki sürümlerini içerir:

 • Odbcad32.exe dosyasının 32 bit sürümü %systemdrive%\Windows\SysWOW64 klasöründe bulunur.
 • Odbcad32.exe dosyasının 64 bit sürümü %systemdrive%\Windows\System32 klasöründe bulunur.

ODBC veri kaynakları oluşturma

Erişmek istediğiniz veritabanı için bir ODBC veri kaynağı oluşturulmalıdır. Bu, ODBC yüklemesi sırasında veya daha sonraki bir aşamada yapılabilir.

Bilgi notuVeri kaynakları oluşturmaya başlanmadan önce, veri kaynaklarının kullanıcı DSN'si veya Sistem DSN'si (önerilen) olması konusunda bir karar verilmelidir. Kullanıcı veri kaynaklarına yalnızca doğru kullanıcı kimlik bilgileriyle ulaşabilirsiniz. Sunucu yüklemesinde, veri kaynaklarını başka kullanıcılarla paylaşmak için genellikle sistem veri kaynakları oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Odbcad32.exe uygulamasını açın.

 2. Sistem DSN'si sekmesine giderek sistem veri kaynağı oluşturun.

 3. Ekle'ye tıklayın.

  Yüklü ODBC sürücülerinin listesini gösteren Yeni Veri Kaynağı Oluştur diyalog penceresi görünür.

 4. Doğru ODBC sürücüsü listelenmişse, bu sürücüyü seçin ve Son'a tıklayın.

  Seçilen veritabanı sürücüsüne özel bir diyalog penceresi görünür.

 5. Microsoft Access Sürücüsü (*.mdb, *.accdb) öğesini seçin ve Son'a tıklayın.
 6. Bilgi notuListede bu sürücüyü bulamazsanız, Microsoft'un indirme web sitesinden indirip yükleyebilirsiniz.
 7. Veri kaynağını adlandırın ve gerekli parametreleri ayarlayın.
 8. Veri kaynağına Kodlama dersi ODBC'si adını verin.
 9. Veritabanı: altında Seç... öğesine tıklayın.
 10. Dizinler altında Sales.accdb dosyanızın (ders örnek dosyası) konumuna gidin.
 11. Sales.accdb dosyası soldaki metin kutusunda göründüğünde, veritabanı adı yapmak için dosyaya tıklayın.
 12. Tüm diyalog pencerelerini kapatmak için üç kez Tamam düğmesine tıklayın.
 13. Tamam düğmesine tıklayın.

ODBC veri bağlantıları kullanılırken en iyi uygulamalar

ODBC veri bağlantılarıyla uygulamaları taşıma

Bir uygulamayı Qlik Sense siteleri/Qlik Sense Desktop yüklemeleri arasında taşırsanız, veri bağlantıları dahil edilir. Uygulama, ODBC veri bağlantılarını içeriyorsa ilgili ODBC veri kaynaklarının yeni dağıtımda mevcut olduğundan emin olmanız gerekir. ODBC veri kaynaklarının benzer şekilde adlandırılması ve yapılandırması gerekir ve bunlar aynı veritabanlarını veya dosyaları göstermelidir.

Dosya tabanlı ODBC veri bağlantılarına bağlanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurları

Dosya tabanlı sürücüleri kullanan ODBC veri bağlantıları, bağlantı dizgesindeki bağlı veri dosyasının yolunu açığa çıkaracaktır. Yol, veri seçimi diyalog penceresinde veya belirli SQL sorgularında bağlantı düzenlenirken açığa çıkarılabilir.

Bu durumda, mümkünse klasör veri bağlantısı kullanılarak veri dosyasıyla bağlantı kurulması önerilir.

Tablolardaki büyük veri kümelerinin önizlemesini durdurma

Büyük veri kümeleriniz varsa ve Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi'ne ODBC veri kaynakları eklerken bir veri önizlemesi görmek istemiyorsanız ODBC veri bağlantınızı seçerken Shift tuşunu basılı tutun.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!