Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tag

Bu kod deyimi, bir veya daha fazla alana veya tabloya etiket atama yolu sağlar. Uygulamada mevcut olmayan bir alanı veya tabloyu etiketleme girişimi olursa etiketleme yoksayılacaktır. Bir alan veya etiket adının çakışan oluşları varsa, son değer kullanılır.

Söz Dizimi:  

Tag [field|fields] fieldlist with tagname


Tag [field|fields] fieldlist using mapname


Tag table tablelist with tagname

 

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldlist Virgülle ayrılmış bir listede etiketlenmesi gereken bir veya birkaç alan.
mapname Bir mapping Load veya mapping Select deyiminde daha önce yüklenmiş bir eşleme tablosunun adı.
tablelist Etiketlenmesi gereken tabloları içeren virgülle ayrılmış liste.
tagname Alana uygulanması gereken etiketin adı.

Örnek 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Örnek 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!