Ana içeriğe geç

Money# - kod ve grafik fonksiyonu

Money#(), bir biçim dizesi sağlanmadığı sürece bir metin dizesini kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan biçimde bir para değerine dönüştürür. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Söz Dizimi:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:   

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Dize sayısal aralığa dönüştürülürken kullanılacak beklenen giriş biçimini açıklayan dize.

Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış para biçimi kullanılır.

dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.

money# fonksiyonu genellikle num# fonksiyonuyla aynı şekilde davranır; ancak ondalık ayırıcı ve binlik ayıracı için varsayılan değerlerini para biçimine ilişkin kod değişkenlerinden veya para birimine ilişkin sistem ayarlarından alır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!